Zdravotníci vyzývajú na poskytovanie ZS iba do výšky limitov

Zástupcovia profesijných stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve po svojom dnešnom stretnutí vyzvali všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby poskytovali zdravotnú starostlivosť len do výšky objednaného finančného objemu od zdravotných poisťovní. Pacienti by tak mohli dlhšie čakať na odkladnú zdravotnú starostlivosť, ako napríklad plánované operácie.

Zdravotníci upozorňujú, že finančná situácia väčšiny zdravotníckych zariadení je kritická z dôvodu nedostatočného financovania rezortu zdravotníctva zo strany štátu. "Pre zachovanie aspoň bazálnej zdravotnej starostlivosti pre občanov vyzývame vládu SR a Národnú radu SR, aby pristúpili k okamžitému riešeniu akútneho nedostatku financií," píšu v spoločnom vyhlásení. Ako ukázala minuloročná správa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aj v roku 2009 poisťovne objednávali zdravotnú starostlivosť vo finančných objemoch, ktoré boli spravidla nižšie ako medicínsky uznané výkony. Poisťovne za rok 2009 finančne uznali výkony, ktoré aj uhradili, v hodnote 3,23 miliardy eur, čo je o 96,8 milióna eur menej, ako uznali evidenčne. Čísla za minulý rok by mali byť známe v nadchádzajúcich mesiacoch.

V roku 2009 najvyšší podiel z celkových nadlimitných výkonov bol v ambulantnej zdravotnej starostlivosti 68,12 percenta z celku, z toho 22,13 percenta tvorili výkony v sektore špecializovaná ambulantná starostlivosť, vrátane liekov. K nárastu nadlimitných výkonov došlo podľa ÚDZS aj v ostatných formách zdravotnej starostlivosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: