Informovanie o očkovaní nie vždy podľa lekárov vychádza z odbornosti

O potrebe a význame očkovania sa podľa odborníkov dostávajú na verejnosť aj neodborné informácie, ktoré ho spochybňujú. Ako dnes poukázala Zuzana Krištúfková zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, základom pre negatívne tvrdenia voči očkovaniu by nemala byť veštecká guľa. Lepšej informovanosti o očkovaní má preto napomôcť šiesty ročník Európskeho imunizačného týždňa, ktorý potrvá od 23. do 30. apríla.

Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu Henrieta Hudečková považuje takéto protiočkovacie iniciatívy za nebezpečné. Poznamenala, že propagátori týchto názorov síce čítajú odborné články, ale následne prezentované informácie vytŕhajú z kontextu a dochádza tak k dezinformácii. Riaditeľka kancelárie WHO Darina Sedláková poukázala, že medzi argumenty proti vakcinácii patrí napríklad ten, že ochorenia, voči ktorým sa očkuje, sa už nevyskytujú. "Treba podotknúť, že vďaka očkovaniu," zdôraznila.

Ako vo svojom príhovore zdôraznil hlavný hygienik SR Gabriel Šimko, očkovanie patrí k významným a účinným spôsobom prevencie infekčných chorôb. "Jeho účinnosť je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať." Pripomenul, že vďaka vakcinácii sa podarilo vykoreniť vo svete pravé kiahne. Na Slovensku sa vďaka očkovaniu podarilo úplne alebo takmer úplne eliminovať výskyt detskej obrny, záškrtu ši osýpiek.

Povinné očkovanie detí sa na Slovensku vykonáva od 50. rokov minulého storočia. Patrí sem vakcinácia proti 11 ochoreniam, akými sú napríklad tuberkulóza, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna či osýpky, mumps a rubeola. Od začiatku roka 2009 je povinné aj očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Tieto očkovania sú zo zákona povinné. Lekár by mal rodiča na očkovanie dieťaťa písomne pozvať, a to podľa dovŕšeného veku dieťaťa. Výnimku v povinnom očkovaní tvoria deti, ktoré majú kontraindikácie očkovania, teda je u nich známa precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku vakcíny.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: