Do aktivít Európskeho imunizačného týždňa sa zapojí aj RÚVZ

V európskych krajinách sa od 23. do 30. apríla uskutoční 6. ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Do aktivít sa zapojí aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Téma tohto ročníka má názov Spoločné riešenia spoločných hrozieb. TASR informovala hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová. Priblížila, že medzi tri kľúčové fakty tejto tematiky patrí v prvom rade vzájomná spolupráca medzi krajinami ako zdieľanie vedomostí a skúseností s ochoreniami preventabilnými očkovaním, ktoré, ak sa šíria, prekračujú hranice a predstavujú spoločnú hrozbu. Druhým faktom je nevyhnutnosť, aby posledné ohniská týchto ochorení v regióne boli sledované a pod kontrolou. Tretím je spolupráca a spoločné úsilie pre dosiahnutie eliminácie osýpok v euroregióne do roku 2015, ale aj udržanie všetkých očkovaním preventabilných ochorení pod kontrolou.

"Organizujeme besedu s mamičkami na témy prečo očkovať, prečo očkovanie zostáva, prečo je potrebné očkovanie aj proti chorobám, ktoré sa už u nás nevyskytujú a prečo proti nim nemôžeme prestať očkovať," priblížila konkrétne aktivity vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Mária Avdičová. Každý, koho táto téma zaujme, bude mať možnosť v priebehu EIW volať na tri linky RÚVZ, kde mu lekári fundovane odpovedia. "Navyše bude v banskobystrickom RÚVZ denne k dispozícii jeden lekár aj pre tých záujemcov, ktorí by chceli našich odborníkov navštíviť osobne," dodala Avdičová. Odborníci úradu budú aktívni aj v propagácii EIW a jeho cieľov v lokálnych printových, elektronických či internetových médiách.

"Kolektívna imunita má svoje odborné dôvody a chceme, aby občania vedeli, prečo chceme dosiahnuť minimálne 80 percent chránených, čo znamená 90-95 percent očkovaných. Nie každý ľudský organizmus totiž odpovedá na antigénny podnet tvorbou protilátok a ani vakcíny nie sú 100-percentne imunogénne," pokračovala Avdičová. Pripomenula, že jediná z nákaz, ktorá nemá charakter verejnozdravotného záujmu, je tetanus, ale ani toto očkovanie by sa nemalo zanedbávať. Tetanus nie je prenosný z človeka na človeka, "ale hrozby na nás číhajú napríklad pri práci v záhrade či pohybe v prírode. Pôvodca nákazy sa prostredníctvom trusu zvierat dostáva do pôdy a aj cez drobné poranenie môže viesť k ochoreniu aj s fatálnym koncom," dodala Avdičová.

Téma tohtoročného EIW bola zvolená v kontexte s nedávnym výskytom osýpok vo viacerých krajinách Európy a importom poliomyelitídy (detská obrna) do euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). "Tieto príklady výskytu očkovaním preventabilných ochorení jasne demonštrujú existenciu vakcinačných dier v populácii," dodala hovorkyňa.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: