Novodobý indikátor nekvality baleného mäsa - senzorový film

Novodobý indikátor nekvality baleného mäsa - senzorový film
Zdroj: bigstockphoto.com

Novovyvinutý senzorový film spoľahlivo odhaľuje hnilobné procesy vo vákuovom balení mäsa a mäsových výrobkov.

Oznámila to Anna Hezingerová z Fraunhoferovho výskumného ústavu pre modulárne technológie v tuhom skupenstve (EMTF) v Mníchove s kolegami.

Senzorový film pomôže riešiť rozšírený problém – ani sebadôkladnejšia vizuálna prehliadka, ani odporúčaný konečný dátum spotreby vyznačený na balení totiž neraz nezaručujú kvalitu predávaného mäsa. Svedčia o tom množiace sa škandály v super- a hypermarketoch. Už kúpenému mäsu navyše môže uškodiť nevhodné skladovanie v domácnosti.

Film je integrovaný do balenia. Jeho povrch reaguje na amíny biologického pôvodu, ktoré vznikajú pri rozpade potravín, predovšetkým mäsa vrátane rybacieho. Práve amíny sú príčinou sprievodných nepríjemných pachov. Ak v balení dôjde k uvoľneniu amínov do vzduchu, senzorový film zmení farbu zo žltej na modrú. Nejde iba o prostú indikáciu jedlosti či nejedlosti predmetného mäsa, ale aj o dôležitý zdravotný signál. Mnohí ľudia sú totiž mimoriadne citliví na určité amíny.

"Informácia na senzorovom filme sa na rozdiel od dátumu exspirácie nezakladá na odhade, ale na skutočnej kontrole samotnej potraviny," zdôraznila Anne Hezingerová. Celý systém je navyše lacný. Iné alternatívy, napríklad elektronické senzory, by značne zvýšili cenu baleného mäsa a mäsových výrobkov. Bezpečnosť použitia zaručuje prekážka medzi filmom a samotným mäsom, ktorá je priepustná iba pre plynné amíny. Vylučuje to kontamináciu mäsa chemikáliami z povrchu filmu. Členovia tímu vyvíjajú aj merací modul so zabudovaným senzorovým filmom. Využívať ho budú môcť pracovníci potravinárskeho priemyslu a skladníci v obchodoch na priamu skúšku čerstvosti výrobkov. Zariadenie objektívne analyzuje farebnú reakciu, najmä čo sa týka medziodtieňov. Súčasne ponúka presnejší výsledok ako vizuálna kontrola.

Zdroj: Komuniké Fraunhofer-Gesellschaft z 20. apríla 2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: