Podľa lekárnikov budú zvýhodňované lekárne prevádzkované laikmi

Návrh zákona o liekoch z dielne ministerstva zdravotníctva sleduje podľa Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) skôr ekonomický prospech veľkých poskytovateľov na úkor zdravia pacienta. Komora poukazuje, že návrh prináša do lekárenstva mnohé dehonestujúce pojmy a je vo viacerých ustanoveniach nepresný a nezrozumiteľný.

"K našim najväčším výhradám patrí napríklad obmedzenie kompetencií farmaceuta vo verejnej lekárni či znižovanie kritérií pre výkon činnosti zodpovedného farmaceuta," uviedol prezident komory Tibor Czuľba. Tvrdí, že návrh umožňuje aj nedodržiavať kategorizáciu liekov a reguláciu cien, takisto má znevýhodňovať farmaceutov pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti a zvýhodňuje lekárne prevádzkované laikmi a obchodnými sieťami.

Komora vníma zákon o liekoch ako jeden z kľúčových zákonov tejto vlády v oblasti lekárenstva. "Ak by návrh prešiel v tejto podobe, hrozí ďalšia monopolizácia lekárenstva a takisto aj jeho možná kartelizácia, s priamymi dôsledkami v podobe zvyšovania rizika pre pacienta, znižovania vplyvu regulátora na cenotvorbu lieku či priamym negatívnym dopadom na štátny rozpočet," avizoval Czuľba.

SLeK podala k návrhu 45 zásadných pripomienok, čo je podľa nej dôvodom toho, že napriek zákonnej povinnosti nebola zahrnutá do legislatívneho procesu a do prípravy návrhu. "Ministerstvo zdravotníctva ako predkladateľ novely celkovo k jej príprave pristupovalo bez širšej odbornej diskusie, v úvodnej prípravnej fáze legislatívneho procesu nielenže nebola napriek zákonnej povinnosti zahrnutá komora, ale ani hlavný odborník pre lekárenstvo, krajskí odborníci či akademická obec," tvrdí komora.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: