Polikliniky a zdravotné strediská sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo 26. apríla výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre polikliniky a zdravotné strediská, kde je päť a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Výzva je zameraná na Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Ide o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo štátneho rozpočtu, vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 5,7 milióna eur . Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 100.000 eur a maximálna výška dva milióny eur. Oprávneným žiadateľom je vlastník (správca/nájomca zdravotníckeho zariadenia), ktorý vznikol najneskôr v roku 2010. V zdravotníckom zariadení, ktoré bude predmetom projektu, sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť od roku 2010 a skôr, a v čase predloženia žiadosti o NFP je v ňom minimálne päť a viac samostatných funkčných ambulancií s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5, v ktorých sa denne poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 26. júla 2011 do 15.00 h. Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP budú počas mája v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave. Viac informácii možno nájsť na webovej stránke www.opz-sf.sk. TASR informoval tlačový odbor rezortu zdravotníctva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: