Poliklinika v Hnúšti nemá pitnú vodu, odoberá ju z inej prevádzky

Poliklinika v Hnúšti je už niekoľko dní odpojená od pitnej vody. Nemocnica Hnúšťa, nezisková organizácia, dlhuje za odber vody Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., (StVPS) viac ako 14.000 eur.

Ešte v marci zaslali vodárne výzvu na zaplatenie dlhu dlžníkovi. Nemocnica Hnúšťa mala termín na zaplatenie sumy 14.133 eur najneskôr do 11. apríla. "Išlo o pohľadávky s lehotou omeškania v priemere 105 dní, s možnosťou prerušenia dodávok vody do odberného miesta Poliklinika na ulici Francisciho 372 v Hnúšti dňom 12. apríla. Nemocnica Hnúšťa, n.o. úhradu v zmysle výzvy nezrealizovala a jej štatutárny zástupca na výzvu reagoval až 12. apríla tak, že do pokladne zaplatil nepatrnú časť záväzku a zvyšok prisľúbil zaplatiť v troch mesačných splátkach. Prvú splátku navrhol zrealizovať v sume 5000 eur do 14. apríla," informovala TASR hovorkyňa StVPS Slavomíra Vogelová s tým, že bol vystavený návrh splátkového kalendára, ktorý odberateľ nepodpísal a ani nedoručil, telefonické výzvy ignoroval a ústne dohodnuté náhradné termíny platieb nedodržiaval.

Podľa majiteľa polikliniky a nemocnice Petra Molnára v poliklinike pitnú vodu majú. "S vodárňami som mal jednanie, je tam jedna nezrovnalosť. Poliklinika im však nič nedlhuje, a preto nemali dôvod ju odpojiť od vody. Od včera sme zabezpečili pitnú vodu z našej ďalšej prevádzky a to Robotníckeho domu," oznámil Molnár. Vogelová uviedla, že odberateľ Nemocnica Hnúšťa, n.o. svojvoľne napojil polikliniku z cudzieho odberného miesta, na ktoré aj napriek viacerým snahám ich spoločnosti ako dodávateľa vody z verejného vodovodu nie je uzavretá obchodná zmluva, čo je kvalifikované ako neoprávnený odber. "Pokiaľ nedôjde k náprave tohto stavu, dodávateľ predmetné odberné miesto, z ktorého sa neoprávnene odovzdáva voda z verejného vodovodu, po výzve odstaví od dodávky vody," potvrdila hovorkyňa.

Ako ďalej ozrejmila, ich spoločnosť za dodávku vody, akú teraz dostáva poliklinika, nezodpovedá, pretože jej kvalitu ovplyvňuje doprava vody cez záhradné, slnku a teplu neodolné hadice a o nezávadnosti takejto vody pochybujú.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: