Svetový deň astmy upozorňuje na rastúci výskyt tohto ochorenia vo svete

Astma je závažným zdravotným problémom na celom svete a jej výskyt sa z roka na rok zvyšuje. Upozorniť na túto skutočnosť a jej nepriaznivý dopad na jednotlivcov i celú spoločnosť je cieľom Svetového dňa astmy, ktorý pripadá na prvý májový utorok, tento rok na 3. mája.

Kľúčovým posolstvom Svetového dňa astmy 2011 je heslo "Svoju astmu môžeš mať pod kontrolou". Ako dnes novinárov informoval MUDr. Ivan Majer z Kliniky pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, výskyt astmy sa podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za posledných 10 rokov zdvojnásobil. Podľa odhadov WHO trpí vo svete astmou asi 300 miliónov ľudí a do roka 2025 to bude ešte o 100 miliónov viac.

"Vďaka modernej liečbe však v súčasnosti vieme astmu efektívne kontrolovať a znížiť tak jej negatívny dopad na kvalitu života pacientov. Na Slovensku máme dobré lieky na zvládnutie astmy, podarilo sa znížiť počet hospitalizácií i práceneschopnosť pacientov. U veľkej väčšiny pacientov ide o kontrolovanú astmu, pri ktorej sa nevyskytujú vážnejšie problémy a ľudia môžu žiť normálnym životom," konštatoval okrem iného Majer.

Riaditeľka Združenia astmatikov Slovenskej republiky (ZASR) MUDr. Klára Kossárová informovala o aktivitách, ktoré združenie pripravuje pri príležitosti Svetového dňa astmy. Už v týchto dňoch - 29. apríla a 1. mája 2011 - sa v uliciach Bratislavy uskutoční meranie vitálnej kapacity pľúc vitalografmi. Plávanie žiakov troch základných škôl na Základnej škole Pankúchova sa bude realizovať 19. mája od 9.00 do 14.00 h. Plávanie pre astmatikov počas mája 2011 bude možné na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave a na ZŠ v Trenčianskej Turnej.

Modelová hodina "Astma aerobicu" sa uskutoční 10. mája 2011 od 18.00 do 21.00 h v športovej hale Mladosť v Bratislave. Cieľom cvičenia je osvojiť si správne dýchanie, posilnenie srdcovocievneho systému, spevnenie brušných a posturálnych svalov (svalov rovnováhy), čo má priamy vplyv na funkciu pľúc. Pacientska nezisková organizácia ZASR vznikla v marci 2003 s cieľom šírenia prevencie, osvety, zabezpečenia dostupnosti kvalitnej liečby a zlepšenia zdravotného a sociálneho postavenia dospelých a detí trpiacich astmou na Slovensku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: