korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Nová zbraň proti chrípke?

Špecifická látka v pľúcach výrazne obmedzila príznaky chrípky a zabránila uhynutiu pokusných myší aj po smrteľnej dávke chrípkových vírusov.

V časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine to oznámil jedenásťčlenný tím, ktorý viedol Homayoun Shams z Texaskej univerzity v Tyleri. Prvým autorom článku bol jeho kolega Fang-Fang Huang. Účinnou látkou je tzv. granulocytový faktor stimulujúci makrofágové kolónie (granulocyte macrophafe-colony stimulating factor, GM-CSF). Ide o signálnu cytokínovú bielkovinu.

Vývoj liečby pre ľudí, využívajúcej GM-CSF, môže trvať ešte niekoľko rokov. Doterajšie výsledky pokusov na laboratórnych myšiach sú však pôsobivé. Všetky myši s GM-CSF v pľúcach po nákaze vírusom chrípky prežili, všetky bez tejto látky uhynuli. Na chrípku každoročne ochorejú celosvetovo stovky milióny ľudí. Z toho tri až päť miliónov prípadov býva veľmi vážnych a choroba si vyžiada 250.000 - 500.000 úmrtí. Počet ochorení všeobecne, vážnych prípadov i úmrtí však z roka na rok výrazne kolíše. Odráža to nebezpečnosť aktuálnych kmeňov vírusov chrípky A, B a C v tom-ktorom období, ktoré vznikajú mutáciami ich genetického materiálu. Z dosiaľ známych boli najrizikovejšie kmene vírusu chrípky A, ako H1N1 (španielska chrípka v rokoch 1918-1919, prasacia chrípka v roku 2009) a H5N1 (vtáčia chrípka v roku 2004).

GM-CSF aktivuje vrodenú imunitu tak, že je bezprostredne účinná proti vírusu chrípky. Tým sa prekonáva závažný nedostatok vakcín – vznik nimi prepožičiavanej imunity vyžaduje istý čas, ak sa predmetná osoba nakazí chrípkou priskoro, nezaberajú. GM-CSF navyše pôsobí proti všetkým kmeňom chrípky. Kľúčom k jeho účinnosti je fakt, že posilňuje imunitné bunky makrofágy v pľúcnych alveolách. Homayoun Shams to s kolegami overil na troch typoch myší: po prvé - divých, po druhé - geneticky upravených tak, že ich telo neprodukovalo nijaký GM-CSF, a po tretie - geneticky upravených tak, že produkovali GM-CSF iba v pľúcach.

Všetky myši nakazili smrteľnými dávkami vírusu chrípky. Jedince z prvých dvoch typov uhynuli do niekoľkých dní po značnej strate telesnej hmotnosti. Jedince tretieho typu prežili a hmotnosť, ktorú spočiatku stratili, po krátkom čase nabrali späť. "Dokazuje to, že GM-CSF, a iba v pľúcach, postačuje na úplnú ochranu proti nákaze inak smrteľnými dávkami kmeňov vírusu chrípky, vrátane nedávneho pandemického kmeňa H1N1 prasacej chrípky," povedal Homayoun Shams. GM-CSF sa už používa pri liečbe ľudskej neutropénie (zníženie počtu imunitných buniek neutrofilov v krvi), čo uľahčí klinické skúšky tejto látky v súvislosti s prevenciou alebo liečbou chrípky.

Zdroj: Komuniké American Thoracic Society z 22.4.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: