SKSaPA vyzbierala v rámci petície vyše 233.000 podpisov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) spustila 16. februára petíciu "Keď sa nepostaráme my o seba, kto sa postará o vás?" a za dva a pol mesiaca vyzbierala viac ako 233.000 podpisov. Na dnešný snem, ktorý sa koná v Poprade, prišiel aj minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik (KDH). Deklaroval, že niektoré z bodov, ktoré zdravotné sestry v petícii požadujú, už sú v štádiu riešenia.

„Napríklad kontroly v personálnych normatívoch, už máme konkrétny plán kontrol, druhá vec je samostatný odbor ošetrovateľstva na ministerstve zdravotníctva, tretia vec je zosúladenie sestier v zariadeniach sociálnej starostlivosti a zdravotníckych zariadeniach. Na tom pracujeme a toto je rozpracované,“ objasnil minister. Ďalšie body, ako stanovenie minimálnej hodinovej mzdy sestry a pôrodnej asistentky, skorší odchod do dôchodku, podpora mimo nemocničnej starostlivosti či podpora sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek sú podľa Uhliarika v štádiu rokovania.

Prezidentka SKSaPA Mária Lévyová po stretnutí s ministrom konštatovala, že požiadavky, o ktoré sa opierajú v petícii, nie sú len v prospech zdravotníckych zamestnancov, ale aj v prospech pacienta. „Nič nové sme sa nedozvedeli, viac menej tie návrhy sú len čiastkové riešenia, my to počúvame už desať rokov, že to bude vyriešené,“ zdôraznila Lévyová. Petícia je podľa nej dôkazom toho, že túto problematiku vníma citlivo už aj široká verejnosť.

„Je to jedna z najväčších petícií, ktorá tu je. Pri rokovaniach budeme očakávať už nielen konkrétne prísľuby, ale aj termíny, kedy budú naše požiadavky riešené a ako, a keď nebudú dané termíny, následne snem rozhodne o ďalších postupoch v budúcnosti,“ upozornila prezidentka SKSaPA.

Zdravotnícky personál má aj spoločné požiadavky, ktoré sa týkajú dofinancovania rezortu, stanovenia jasných a transparentných krokov, o ktorých rokujú aj s predsedníčkou vlády a predsedom Národnej rady SR.

„Pokiaľ tu budú takéto výpadky za poistencov, jednoducho my nemôžeme očakávať zlepšenie, ale stagnáciu,“ konštatovala Lévyová. Ministerstvo zdravotníctva by podľa nej malo v legislatíve stanoviť koľko a za čo sa bude platiť. „Tento snem rozhodne o tom, ako budeme postupovať, rokujeme s odborármi s lekárskym odborovým združením,“ dodala. Nevylučuje ani vstúpenie sestier a pôrodných asistentiek do ostrého štrajku.

Svoju nespokojnosť pred ministrom prejavilo niekoľko zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, ktoré trápi predovšetkým ich platové zaradenie a boja sa tiež pretransformovania nemocníc na akciové spoločnosti. „My sa bojíme toho, že dôjde k privatizácii. Aj keď ministerstvo garantuje, že do roku 2014 musia nemocnice ostať v správe štátu. Vieme dobre, aké je hospodárenie akciových spoločností, tie nemocnice sa narýchlo oddlžia, následne sa nenavýšia finančné zdroje, nemocniciam klesne základné imanie a skončia v privatizácii. My už tento proces nevieme zastaviť,“ uzavrela Lévyová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: