Symptotermálna metóda - antikoncepcia bez hormónov

Symptotermálna metóda - antikoncepcia bez hormónov
Zdroj: bigstockphoto.com

Symptotermálna metóda (ďalej STM) je v súčasnosti najmodernejšou a najspoľahlivejšou metódou prirodzeného plánovania rodičovstva /ďalej PPR/. Bola vypracovaná v Nemecku v rámci vládneho programu tímom odborníkov, podložená laboratórnymi a ultrazvukovými vyšetreniami. Založená je na sledovaní bazálnej telesnej teploty (ďalej BTT) a niektorého z príznakov plodnosti – hlienu produkovaného maternicovým hrdlom, príp. krčku (cervix). Počas menštruačného cyklu žena zbiera tieto informácie, a zároveň ich vyhodnocuje podľa pravidiel tejto metódy. Takto dokáže na vlastnom menštruačnom cykle rozlíšiť plodné a neplodné obdobie.

Spoľahlivosť danej metódy nám určuje PI (Pearlov index), čím je jeho hodnota nižšia, tým je daná metóda spoľahlivejšia. PI  STM je 0,4-1,8 (viac nájdete tu v angl. jazyku).

Základné východiská STM, sledovanie a hodnotenie

STM vychádza z vyhodnocovania prirodzených príznakov plodnosti, ktoré môžeme sledovať na tele ženy v priebehu menštruačného cyklu, v kombinácii s pravidlami vytvorenými na báze dlhodobých štúdií. Symptotermálna metóda  /symptóm = príznak, termálna = teplotná/ je založená na princípe dvojitej kontroly – k určeniu plodného a neplodného obdobia využívame sledovanie a vyhodnocovanie najmenej dvoch ukazovateľov. Prvým je symptóm /hlien, alebo krčok/. Druhým je teplotný príznak.

Hodnotenie bazálnej telesnej teploty /ďalej BTT/

BTT sa meria ráno ihneď po zobudení. Pred ovuláciou má BTT nižšie hodnoty, po ovulácii nastáva zvýšenie. Je to spôsobené vyššou hladinou progesterónu – pri ovulácii sa totiž vajíčko uvoľní a z folikulu vzniká žlté teliesko, ktoré produkuje ďalší progesterón. Pre správne určenie hranice plodného obdobia je dôležité nájsť prvý deň vzostupu BTT. Je to prvé akokoľvek vyššie meranie ako 6 predchádzajúcich platných meraní. Aby sme mohli určiť, že k vzostupu BTT došlo z hormonálnych príčin, stanovíme potvrdenie vzostupu BTT. K tomu potrebujeme 3 vyššie merania oproti 6 predchádzajúcim nižším.

Hodnotenie hlienu

Vzhľad a kvalita hlienu maternicového krčku sa v priebehu cyklu mení. Pod vplyvom vysokej hladiny estrogénov sa stáva redším a ťažnejším, je sprevádzaný pocitmi vlhka a mokra. Hladina estrogénov je najvyššia tesne pred ovuláciou. Vysoko ťažný hlien sprevádzaný pocitom mokra je teda nepriamym príznakom ovulácie. Po ovulácii je vaječníkmi produkovaný progesterón. Jeho vplyvom sa hlien zahusťuje a stáva sa lepkavým, až nakoniec vymizne. Posledný deň, kedy bol pozorovaný hlien najvyššej kvality a po ňom došlo k zmene v menej kvalitný hlien, sa označuje ako vrchol hlienu. Plodné obdobie z hľadiska hlienového príznaku začína s nástupom akéhokoľvek hlienu a trvá ešte tri dni po vrchole hlienu.

Sledovanie krčku
Pôsobením estrogénov v prvej fáze cyklu pred ovuláciou krčok mäkne, vyťahuje sa hore a jeho branka sa otvára. Pod vplyvom progesterónu po ovulácii dochádza k uzatváraniu, klesaniu a tvrdnutiu. Sledovanie hlienu a teploty je dostačujúce, netreba sledovať aj krčok. Jeho hodnotenie je totiž náročnejšie a pri nahmatávaní môže dôjsť k zaneseniu infekcie. Sledovanie krčku a hlienu bez teploty je nedostatočné. Keďže ide o symptotermálnu metódu, je nutné sledovať teplotu spolu s jedným príznakom. Týmto je zaistená vysoká spoľahlivosť.

Ak si celý cyklus rozdelíme na základe plodných a neplodných dní, získame neplodné obdobie na začiatku cyklu, plodné obdobie, a neplodné obdobie na konci cyklu. Pravidlá  používané pri určení začiatku plodného obdobia zahŕňajú individuálnu dĺžku cyklov ženy, skúsenosť ženy, a najmä životnosť spermií. Dĺžku tohto neplodného obdobia na začiatku cyklu nám určujú pravidlá prvých 5 dní, mínus 20, mínus 8. Ich použitie sa viaže na konkrétny prípad, a žena už pred začatím cyklu vie, od ktorého dňa začína byť plodná. Toto neplodné obdobie na začiatku cyklu môže byť u rôznych žien rôzne dlhé i napriek tomu, že použili rovnaké pravidlo.

Výhody/nevýhody STM oproti rôznym formám antikoncepcie

Základný rozdiel medzi STM, resp. PPR, oproti iným formám antikoncepcie spočíva najmä v postoji k prirodzenosti. Pri PPR partneri rešpektujú vlastnú prirodzenosť. Majú informácie o tom, kedy existuje možnosť počať, a v danej chvíli slobodu rozhodnúť sa. Oproti tomu antikoncepcia (kontracepcia /z latinského "proti", "počať"/) je prejavom snahy nielen zabrániť počatiu dieťaťa, ale môže mať dokonca abortívny (potratový) účinok. Prirodzenosť muža a ženy teda vôbec nie je rešpektovaná, najmä pri hormonálnej antikoncepcii, kedy je dokonca narušená (z čoho môžu vyplývať i určité zdravotné riziká).
Teda výhodou STM je jej dostupnosť (najmä finančná), absencia negatívnych zdravotných dôsledkov na žene i na potenciálnom dieťati, absencia abortívnych (potratových) vplyvov. Ako o nevýhode hovoria niektorí o disciplinovanosti v súvislosti so zbieraním informácií potrebných na vyhodnocovanie (meranie BTT, sledovanie hlienu), a tiež sexuálnej abstinencii v plodnom období.

Autor článku: Eva Šárközyová

Dátum zverejnenia: