Svetový deň astmy vyzýva k lepšej kontrole a zníženiu počtu hospitalizácií

Svetový deň astmy, ktorý si každoročne pripomíname v prvý májový utorok a tentoraz pripadá na 3. mája, vyzýva k lepšej kontrole a zníženiu počtu hospitalizácií v dôsledku tohto ochorenia. Astma je závažný zdravotný problém na celom svete a jej výskyt sa z roka na rok zvyšuje. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (World health organization, WHO) trpí astmou asi 300 miliónov ľudí vo svete a do roka 2025 to bude ešte o 100 miliónov viac.

Kľúčovým posolstvom Svetového dňa astmy 2011 je - "Svoju astmu môžeš mať pod kontrolou". Iniciátorom a organizátorom tohto dňa je Globálna iniciatíva pre astmu (Global Initiative for asthma - Gina), ktorá si od kampane sľubuje celosvetovo 50-percentné zníženie hospitalizácií v dôsledku astmy do roku 2015.

Iniciatíva Gina vypracovala Globálnu stratégiu na prevenciu a manažment astmy, podľa ktorej dobre kontrolovaná astma (včasná a správna diagnostika, kontinuálna liečba, spolupráca pacienta a lekára, vzdelávanie pacientov) znamená žiadne alebo minimálne príznaky ochorenia. Pacient sa v dôsledku astmy v noci nebudí, nepotrebuje záchrannú liečbu, je schopný vykonávať normálnu fyzickú aktivitu a viesť plnohodnotný život.

Podľa slov riaditeľky Združenia astmatikov Slovenskej republiky (ZASR) MUDr. Kláry Kossárovej počet hospitalizácií v dôsledku astmy na Slovensku nie je vysoký. Dôvodom je výborná dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti a použitie najnovších metód liečby.

Najzávažnejšími rizikovými faktormi pre astmatikov sú znečisťujúce látky v ovzduší, ako sú napríklad dieselové častice, oxidy dusíka, nitritové zlúčeniny či prízemný ozón, ktorý sa tvorí z výfukových plynov pod vplyvom slnečného žiarenia. Na život astmatika však v najväčšej miere vplýva vnútorné prostredie, t.j. v mieste bydliska, práce či v škole, kde ľudia prežívajú najviac času, povedala Kossárová. Zdôraznila, že z tohto dôvodu by astmatici mali viac ako zdraví ľudia venovať pozornosť kvalite prostredia, v ktorom sa zdržiavajú, a to hlavne udržiavaniu primeranej teploty a vlhkosti vzduchu v byte a na pracovisku, dostatočnému vetraniu. Mali by sa vyhýbať prenikavým vôňam či už v kozmetike alebo v osviežovačoch vzduchu, nepoužívať agresívne čistiace prostriedky, odstrániť z miestností alergény a podobne. K hlavným zásadám astmatika patrí okrem toho primeraná fyzická aktivita, ktorá pomáha okrem iného zvládnuť stresové situácie denného života, pravidelné stravovanie a spánok, primeraná hmotnosť. Samozrejmosťou je nefajčiť a nezotrvávať v zafajčených priestoroch, uviedla ďalej.

Pri príležitosti Svetového dňa astmy Združenie astmatikov SR pripravilo viaceré vzdelávacie aktivity a aktivity na zlepšenie kvality života. Okrem merania vitálnej kapacity pľúc vitalografmi v uliciach Bratislavy je to napríklad plávanie žiakov troch základných škôl na Základnej škole Pankúchova dňa 19. mája od 9.00 do 14.00 h. Plávanie pre astmatikov bude možné počas mesiaca máj na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave a na ZŠ v Trenčianskej Turnej.

Modelová hodina "Astma aerobicu" sa uskutoční dňa 10. mája 2011 od 18.00 do 21.00 h v športovej hale Mladosť v Bratislave. Cieľom cvičenia je osvojiť si správne dýchanie, posilnenie srdcovocievneho systému, spevnenie brušných a posturálnych svalov (svaly rovnováhy), čo má priamy vplyv na funkciu pľúc, uviedla riaditeľka ZASR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: