Za chorými srdcami novorodencov sú aj chemikálie z prostredia

Nový výskum preukázal, že ak sa ľudský plod dostane do styku s istou chemickou látkou z ropy, hrozí mu zvýšené riziko vývojových chýb srdca. To isté platí o inej látke v čistiacich prostriedkoch a odstraňovačoch škvŕn.

Na výročnej konferencii Pediatrických akademických spoločností v coloradskom Denveri to dnes oznámila Gail McCarverová z wisconsinského lekárskeho kolégia a Detského výskumného ústavu v Milwaukee (USA) s kolegami. Vedci a lekári už dlho tušia, že v pozadí mnohých vrodených vývojových chýb srdca (CHD) sú faktory v životnom prostredí. Pokusy na zvieratách ich v tejto súvislosti nasmerovali k špecifickým chemickým látkam, ktoré záporne vplývajú na stavbu a činnosť srdca, keďže narušujú jeho riadny vývoj pred narodením. „CHD je popredná príčina detskej úmrtnosti a celoživotných srdcových problémov. Odhalenie rizikových faktorov, ktoré prispievajú k CHD, je preto mimoriadne dôležité pre zdravie verejnosti,“ povedala Gail McCarverová.

S kolegami analyzovala mekónium čiže plodovú stolicu 135 novorodencov s CHD a 432 novorodencov bez CHD. (Mekónium resp. smolku predtým využili iní vedci pri výskumoch pôsobenia drog na plod, napríklad kokaínu.) Merali obsahy 17 chemických látok. Cieľom bolo zistiť, či CHD súvisí s vystavením plodov pôsobeniu chemických rozpúšťadiel. Vedci zohľadnili faktory ako etnický pôvod matiek a detí, výskyt CHD v rodine a užívanie alkoholu, tabaku, vitamínov a drog matkou. Zo vzorky vylúčili deti s dedičnými anomáliami chromozómov, ktoré súvisia s CHD, ako aj deti diabetických matiek.

Ukázalo sa, že plných 82 percent detí bolo počas vývoja v maternici vystavených jednému alebo viacerým z meraných rozpúšťadiel. Pri bielych deťoch, avšak nie čiernych, súviselo vnútromaternicové vystavenie etylbenzénu so štvornásobne vyšším rizikom výskytu CHD. Vnútromaternicové vystavenie trichlóretylénu zasa súviselo s dvojnásobne vyšším rizikom CHD pri bielych deťoch a s až osemnásobne vyšším pri čiernych.

„Je to prvá správa, že vystavenie účinkom etylbenzénu, zlúčeniny, ktorá sa vyskytuje v surovej rope, súvisí s CHD,“ zdôraznila Gail McCarverová. Ľudia môžu byť vystavení etylbenzénu aj cez vdychovanie automobilových splodín, výparov v okolí benzínových čerpadiel a vdychovaním cigaretového dymu. Nový výskum tiež prispieva k jestvujúcim znepokojeniam nad trichlóretylénom. Ten sa totiž bežne používa ako odmasťovací prostriedok a obsahujú ho mnohé čistidlá a odstraňovače škvŕn. Hojne sa vyskytuje v okolí skládok nebezpečného odpadu. „Na základe tohto výskumu sa javí ako rozvážne obmedziť známe možnosti vystavenia matiek účinkom tejto zlúčeniny, najmä čo sa týka matiek s beztak zvýšeným rizikom výskytu CHD u ich detí,“ uzavrela Gail McCarverová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: