Rooseveltova nemocnica v B. Bystrici má mesačný deficit asi 850.000 eur

Ako prvý krok k transformácii pripravuje banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta obstaranie znaleckej organizácie na ocenenie majetku. TASR to uviedol riaditeľ nemocnice Michal Bucek. Opätovné spustenie transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti odsúhlasila vláda v septembri.

Bucek o príprave nemocnice na transformáciu ďalej informoval, že "doposiaľ sme absolvovali dve informatívne stretnutia so zástupcami zriaďovateľa". Nemyslí si, že práve transformácia na akciové spoločnosti, čiže len zmena právnej formy, je krok, ktorý sám o sebe prispeje k zlepšeniu súčasnej situácie vo fungovaní nemocníc so všetkým, čo k tomu patrí. "Aby nemocnice ako akciové spoločnosti 'prežili', je možné len za predpokladu zreálnenia príjmov od zdravotných poisťovní," uviedol a podotkol, že platba musí byť za skutočné náklady, ktoré so sebou prináša liečba pacienta v zdravotníckom zariadení.

Nemocnica momentálne eviduje dlh 41,6 milióna eur. "V súčasnosti šetríme mesačne cca 92.000 eur," uviedol Bucek. Je to podľa neho výsledok racionalizačných opatrení v zmluvných vzťahoch, v oblasti personálno - právnej a realizácii verejného obstarávania elektronickou formou. Pokračoval, že ešte stále sú oblasti, kde racionalizačné opatrenia môžu priniesť dodatočnú úsporu zdrojov. Avšak všetky opatrenia, ktoré nemocnica ešte plánuje prijať, nedokážu v plnej miere vykryť mesačný finančný deficit v sume cca 850.000 eur, ktoré nemocnica potrebuje na vyrovnané hospodárenie. Bucek uviedol, že za najvážnejší problém, ktorý sa podieľa na tvorbe dlhu nemocnice, považuje rast cien vstupov vo vzťahu k neustálemu znižovaniu zmluvnej sumy objemov od zdravotných poisťovní.

"Transformovať subjekt ako taký nie je problém... Je dôležité vedieť predvídať dôsledky tohto rozhodnutia a prevziať za ne zodpovednosť v prípade, že z tohto titulu nebude uspokojená spoločenská objednávka na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v adekvátnej kvalite a dostupnosti," dodal Bucek k transformácii. V nemocnici bol v minulom roku celkový počet ukončených hospitalizácií 38.769, ambulantných návštev bolo 408.426. K 31. marcu 2011 evidujú 2192 zamestnancov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: