Prevádzkovatelia polikliník v Hnúšti a Poltári zápasili s problémami

Polikliniky v Hnúšti a Poltári mali veľké problémy. Hnúšťanská bola týždeň odpojená od pitnej vody, poltársku bývalý prevádzkovateľ takmer zatvoril. V súčasnosti zdravotnícke zariadenia naďalej normálne fungujú.

Polikliniku v Hnúšti odpojila Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., (StVPS), pretože jej majiteľ dlhoval za ober vody v nemocnici viac ako 14.000 eur. Nemocnica Hnúšťa, nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje polikliniku, zabezpečila odber vody zo svojej inej prevádzky. Vodárne však o kvalite tejto vody, ktorú ovplyvnila doprava cez záhradné, slnku a teplu neodolné hadice, pochybovali. Majiteľ Peter Molnár sa však napokon s StVPS dohodol na splátkovom kalendári a tento týždeň uhradil 40 percent z dlžnej sumy. "Mám informácie, že v poliklinike funguje dodávka vody tak ako predtým. Takéto problémy by sa už v budúcnosti nemali opakovať," domnieva sa Molnár, ktorý plánuje pokračovať v rekonštrukcii polikliniky. V nej v súčasnosti ordinuje 15 lekárov, dvadsať percent zdravotníckeho personálu tvoria zamestnanci neziskovej organizácie Nemocnica Hnúšťa.

Polikliniku v Poltári prevzala od prevádzkovateľa SPC Bankruptcy, s.r.o., ktorý ju takmer zatvoril, lučenská firma Kardiomed, s.r.o. Tá v súčasnosti uzatvorila zmluvy s poisťovňami do konca júna. "Všeobecná zdravotná poisťovňa nám nezazmluvnila ortopédiu a interné ambulancie a vo fyzikálnej liečbe, rehabilitácii a röntgene nám zásadným spôsobom znížila limity. Máme teda zmluvy na dva mesiace, ale sme veľmi obmedzení. Poisťovňa Dôvera nám nezazmluvnila nič a s Union máme zmluvu na všetky zdravotnícke úkony okrem vnútorného lekárstva," informoval konateľ spoločnosti Karol Mičko s tým, že sa bude pokúšať získať zmluvy aj pre ortopéda, ktorý je v Poltári potrebný.

Lučenská firma plánuje kompletné zastrešenie všetkých zdravotníckych služieb pod polikliniku, aby ľudia mali všetkých lekárov a oddelenia pokope. "Chceme, aby tu bolo vnútorné lekárstvo, kardiológia, ekokardiografia, chirurgia a oční lekári. So všetkými sme už jednali a sú ochotní sem prísť. Všetkým lekárom, ktorí odišli z polikliniky a naďalej ordinujú v Poltári, chceme poskytnúť možnosť návratu," potvrdil konateľ s tým, že chcú, aby ľudia v okrese Poltár mali zabezpečenú kompletnú zdravotnú starostlivosť. Kardiomed má v súčasnosti polikliniku v prenájme a čakajú, či sa im podarí od júla podpísať zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Ak by sa dohodli, lučenská firma polikliniku odkúpi a zrekonštruuje.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: