Podľa ANS poplatky od pacientov za nadštandard nestačia

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), ktorá združuje desiatky neštátnych nemocníc, presadzuje na rozdiel od ministerstva zdravotníctva opätovné zavedenie regulačných poplatkov v nemocniciach. Pacienti by si tak priplácali za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako pobyt na lôžku či stravu. Ako pre TASR poznamenal viceprezident ANS Peter Ottinger, tieto služby nie sú v pravom slova zmysle zdravotnou starostlivosťou. Upozornil, že úhrady zdravotných poisťovní za výkon na lôžku sú najmä v chirurgii nedostatočné a nezodpovedajú reálnym nákladom.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje úpravu doplatkov a poplatkov v zdravotníctve, ktorú by mala priniesť novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti s navrhovanou účinnosťou od októbra. Podľa pripravovanej právnej normy by poskytovatelia mohli žiadať úhrady v šiestich prípadoch, ako napríklad prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti. Takáto starostlivosť sa však bude musieť poskytovať vo vyhradených hodinách, ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu ordinačných hodín. Poplatky budú môcť poskytovatelia žiadať aj za prednostné poskytnutie plánovanej ústavnej starostlivosti či poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe vlastnej žiadosti.

"Všetky tie body, ktoré navrhuje ministerstvo, sú doplatky pacienta za nadštandard...To nie je nič nové, zásadný princíp je v tom, že je to doplatok za určitú nadštandardnú službu," konštatoval Ottinger. Poznamenal, že pokiaľ by si pacienti doplácali v nemocniciach za tzv. hotelové služby, ostalo by viac prostriedkov na zdravotnú starostlivosť či odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Viac by sa podľa neho malo platiť aj na pohotovostiach, kde pacient v súčasnosti zaplatí dve eurá. Tvrdí, že takéto poplatky majú zároveň významný regulačný efekt.

Šéf rezortu zdravotníctva Ivan Uhliarik so zavádzaním hotelových poplatkov nesúhlasí. "Zásadne nesúhlasíme, v prípade, že je to súčasťou liečby, tak to hradí zdravotná poisťovňa, aj dnes je zo zákona možné v prípade, že zákrok nie je plne hradený, žiadať poplatky nad rámec, ale v prípade, že je to úhrada zdravotnej poisťovne, nesmie sa to," povedal. Minister pre zavádzanie poplatkov inicioval aj kontrolu nemocníc, o ktorú požiadal vyššie územné celky. "Uvidíme, či sú oprávnené, keď nie, budeme postupovať podľa zákona."

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: