Spravodlivejšie odmeňovanie nemocníc nemá z EÚ iba Slovensko

Platbu za diagnózu nemá v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore v ústavnej zdravotnej starostlivosti zavedenú iba Slovensko. Tzv. DRG systém, ktorý má priniesť spravodlivejšie odmeňovanie nemocníc, by sa mal na Slovensku uviesť do praxe v prvom štvrťroku 2013. "Je to systém, ktorý má zaviesť transparentnosť a väčšiu spravodlivosť do odmeňovania nemocníc. V súčasnosti je to najobjektívnejší a najtransparentnejší systém úhrad," povedala pre TASR hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Radoslava Miklášová.

"Dnes je systém úhrad v nemocniciach postavený na platbe za ukončenú hospitalizáciu, ktorú si zdravotná poisťovňa dohodne s nemocnicou na danom oddelení a ktorá nezohľadňuje medicínsku a ekonomickú náročnosť," ozrejmila Miklášová. Nie sú tak podľa jej slov napríklad zohľadnené oprávnené náklady, rizikovosť, vek pacienta, komplikácie či pridružené choroby, ale ani dĺžka hospitalizácie. Nerovnosť v odmeňovaní už viackrát kritizovali najmä menšie nemocnice.

"Po novom sa dá zjednodušene povedať, že pôjde o platbu za diagnózu," konštatovala Miklášová. Vysvetlila, že DRG je klasifikačný systém, ktorý umožní zatriediť prípady hospitalizácií podľa diagnóz a vykonaných diagnostických a liečebných procedúr do skupín, ktoré majú podobný medicínsky priebeh a podobné náklady. Do úvahy sa budú brať aj ďalšie údaje, ako napríklad vedľajšie diagnózy, komplikácie, dĺžka hospitalizácie, vek či pohlavie pacienta.

Dôležitým parametrom každej DRG skupiny bude i tzv. relatívna váha. Tá bude pre diagnózy v danej skupine rovnaká. Ako však poukázala Miklášová, váhu jednotlivých hospitalizácií môžu ovplyvniť pridružené diagnózy alebo komplikácie a vzniknú podskupiny s rôznou váhou. "Váha sa následne vynásobí finančnou sadzbou a výsledkom bude cena za jednotlivú hospitalizáciu."

Úloha implementovať tento systém na Slovensku bola od apríla zverená Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten buduje Centrum pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, ktoré bude základňou pre zavedenie DRG systému. "Z časového hľadiska je pre Slovensko najlepším riešením zabezpečiť zahraničný DRG systém a implementovať ho v našich podmienkach. Zostaviť vlastný systém DRG by trvalo roky a bolo by nákladnejšie. Predpoklad zahájenia DRG systému u nás je prvý štvrťrok 2013," uviedla Miklášová. Projekt je zatiaľ financovaný zo zdrojov úradu, pričom do budúcnosti sa počíta s možnosťou využiť prostriedky z eurofondov, prípadne zo štátneho rozpočtu. "Keďže nie je zatiaľ rozhodnuté, ktorý zahraničný systém sa vyberie, nie je možné špecifikovať sumu, ale odhady na celkovú prípravu a implementáciu by sa mali pohybovať do sedem miliónov eur," priblížila.

Výhody DRG spočívajú podľa ÚDZS napríklad v tom, že umožní merať produkciu nemocníc, čo dnes nie je možné, čo by poskytlo základ pre úhradu zdravotnej starostlivosti. Systém má tiež umožniť spravodlivo nemocnice odmeňovať za poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo ich porovnávať z hľadiska efektivity a kvality, ako aj porovnávať s ostatnými krajinami. Úrad si od toho sľubuje motiváciu zariadení k reštrukturalizácii.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: