Krvný test na Alzheimerovu chorobu

Krvný test na Alzheimerovu chorobu
Zdroj: bigstockphoto.com

Do diagnostickej praxe sa čoskoro môže dostať prvý krvný test, ktorý už v zárodku odhalí toto závažné neurodegeneratívne ochorenie. V časopise Journal of Alzheimer Disease to oznámil štvorčlenný tím Vassiliosa Papadopoulosa z McGillovej univerzity v Montreale (Kanada). "Dosiaľ nebol k dispozícii nijaký diagnostický nástroj, ktorý by definitívne určil, že pacient trpí na Alzheimerovu chorobu, s výnimkou posmrtnej analýzy mozgového tkaniva. Náš klinický výskum však ukázal, že na diagnostikovanie jej úvodného štádia a jej odlíšenie od iných typov demencie možno úspešne využiť neinvazívny krvný test, zakladajúci sa na istom biochemickom procese," povedal Vassilios Papadopoulos.

Predmetným základom je tvorba hormónu dehydroepiandrosterón (DHEA), ktorý sa vo veľkom množstve vyskytuje v mozgu, kde má viaceré biologické účinky. Vedci ju podporili oxidáciou v krvi, ktorú odobrali nealzheimerovským pacientom. No v krvi alzheimerovských pacientov sa obsah DHEA takto nezvýšil. "Jestvuje zreteľná súvislosť medzi neschopnosťou vytvárať DHEA po oxidácii krvi a mierou narušenia poznávacích procesov mozgu, aké spôsobuje Alzheimerova choroba. Počas pokusov sme preukázali, že dokážeme presne a opakovane odhaliť Alzheimerovu chorobu pomocou malých vzoriek krvi. Tento test nám navyše umožnil diferenciálne diagnostikovanie jej skorých štádií, čo naznačuje, že sa dá použiť na zisťovanie dosiaľ nerozvinutej Alzheimerovej choroby," vysvetlil Vassilios Papadopoulos.

Spomenul, že aktuálne prebiehajú viaceré klinické skúšky rôznych spôsobov liečby Alzheimerovej choroby. Súčasne však zdôraznil, že každá úspešná liečba nevyhnutne závisí od pokiaľ možno čo najskoršej spoľahlivej diagnózy. Lekári dnes Alzheimerovu chorobu diagnostikujú na základe jej výskytu v rodine, informácií od rodinných príslušníkov o správaní pacienta, vyšetrenia jeho mentálnych schopností a priameho fyzického vyšetrenia zameraného na neurologické príznaky. Test založený na oxidačnej tvorbe DHEA v krvi umožňuje popri odhalení Alzheimerovej choroby vo veľmi skorom štádiu priebežne sledovať účinky liečby a vývoj choroby.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: