Prešovská FNsP plánuje zrušiť na oddeleniach 105 lôžok

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove evidovala ku koncu marca tohto roka záväzky po lehote splatnosti vo výške približne 11 miliónov eur. Jej hovorkyňa Renáta Koziaková pre TASR povedala, že znižovanie záväzkov bolo dôvodom na prijatie viacerých úsporných opatrení, ktoré sa realizujú v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.

V súčasnosti má nemocnica na svojich oddeleniach 1382 lôžok. V súvislosti s racionalizačnými opatreniami však tento počet plánuje postupne znížiť o 105 lôžok. O 36 ich bude menej na oddelení tuberkulóznych a pľúcnych chorôb, psychiatrické oddelenie zruší 30 a interné 12 lôžok. Ďalšie lôžka sa budú rušiť na oddelení úrazovej chirurgie (8), urológii (7), oddelení očnom (6), plastickej chirurgie (4) a dermamtovenerológie (2).

"Priestor na znižovanie výdavkov vidíme predovšetkým v prehodnocovaní spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu na jednotlivých oddeleniach. Ďalej v optimalizácii počtu zamestnancov a prehodnocovaní doteraz uzatvorených dodávateľských zmlúv. Všetky navrhované opatrenia sú v štádiu riešenia a neboli ešte ukončené," uviedla hovorkyňa.

Podobne ako ďalšie nemocnice na Slovensku sa aj prešovská FNsP pripravuje na proces transformácie na akciovú spoločnosť. Koziaková pripomenula, že v súčasnej dobe prebieha výber znalca na ocenenie majetku zdravotníckeho zariadenia, čo je prvým nevyhnutným rokom na vykonanie auditu. "Celý proces výberu je konzultovaný s MZ SR a až po jeho definitívnom schválení bude stanovená aj cena za znalecký posudok. Prostriedky na tento účel budú vyčlenené z prevádzkových nákladov nemocnice," dodala hovorkyňa nemocnice. Kvalitu a rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rovnako aj zníženie nákladov na prevádzku má zabezpečiť vybudovanie nového monobloku pre nechirurgické odbory. S jeho výstavbou začala nemocnica v apríli tohto roka. Náklady na projekt prestavujú 26,2 milióna eur, pričom 95 percent nemocnica získala z operačného programu zdravotníctvo.

V prešovskej nemocnici pracuje 2208 ľudí, z toho 152 zamestnancov je momentálne na materskej, prípadne rodičovskej dovolenke. Na oddeleniach dovedna pôsobí 341 lekárov a podľa vedenia nemocnice je ich dostatok na to, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť na požadovanej úrovni. Na chode nemocnice sa podieľa ďalších 1446 zdravotníckych zamestnancov a 269 nezdravotníckych pracovníkov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: