Popradskej nemocnici transformácia na a.s. pomohla

Popradská nemocnica prešla transformáciou na akciovú spoločnosť (a.s.) vo februári 2006 a od roku 2007 bola každý rok, čo sa týka hospodárskeho výsledku, v pozitívnych číslach. „V minulom roku sme podľa predbežných informácií vykázali zisk viac ako 600.000 eur,“ konkretizoval generálny riaditeľ Nemocnice Poprad (NP), a.s., Jozef Tekáč.

Ešte v transformačnom roku 2006 pritom nemocnica vykazovala stratu. Od roku 2007 sa okrem zvýšenia hospodárskeho výsledku podarilo zvýšiť aj počet výkonov. „V roku 2006 sme mali niečo menej ako 19.000 hospitalizovaných pacientov, v minulom roku sa ich počet zvýšil na cca 24.500,“ zhodnotil Tekáč. Okrem toho sa zvyšovali aj mzdy zamestnancov, napr. platy zdravotných sestier vzrástli za štyri roky o 30,24 percenta. „Platy neatestovaných lekárov šli hore o cca 41 percent, platy atestovaných lekárov o 59 percent,“ doplnil Tekáč.

Podľa neho je transformácia nemocníc na akciové spoločnosti nevyhnutnou záležitosťou, samotná transformácia však nevyrieši všetko. „Je potrebné množstvo ďalších krokov s tým súvisiacich, ako prvé sme museli zmeniť zmýšľanie zamestnancov, aby si uvedomili, že oni sú tu pre pacienta a pacient nemá byť pre nich záťažou,“ konštatoval riaditeľ nemocnice. Pred rokom 2007 bola popradská nemocnica na posledných miestach v rebríčku hodnotenia spokojnosti zo strany pacientov, teraz patrí medzi 15 najlepších na Slovensku.

Podľa Tekáča dnes už primár nie je len dobrým lekárom, ale musí byť aj dobrým manažérom a ekonómom, ktorý dokáže úsporne nakladať s prostriedkami a doviesť oddelenie do vyrovnaného hospodárenia. „Naša nemocnica je pod neustálou kontrolou nezávislého audítora, čo by malo zabrániť manipulácii s hospodárskymi výsledkami,“ upozornil Tekáč. Ďalej uviedol, že transformovaná nemocnica nesmie vytvárať stratu, lebo hrozí jej likvidácia. „Z toho vyplýva aj tlak na zodpovednosť manažmentu, ktorá je omnoho vyššia v transformovanej nemocnici ako v príspevkovej organizácii,“ dodáva Tekáč. Dôležité tiež podľa neho je, že takúto nemocnicu nie je možné oddlžiť.

Medzi hospodársky najúspešnejšie oddelenia patrí v Poprade traumatológia, rehabilitačné, detské, krčné a očné oddelenie a diagnostická a intervenčná rádiológia, naopak zlepšiť sa musia geriatrické, neurologické a interné oddelenie.

V tomto období sa v nemocnici realizuje nová prístavba, v ktorej by do leta budúceho roku malo vzniknúť desať nových moderných operačných sál. Na tento projekt získala NP finančné prostriedky z eurofondov, celkom 14 miliónov bude okrem prístavby použitých aj na obnovu a presťahovanie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a diagnostickej a intervenčnej rádiológie. S tým však súvisí aj presťahovanie operačných oddelení na nižšie poschodia a ich následná rekonštrukcia. „Do dvoch rokov chceme vymeniť okná v nemocnici, ušetríme tým do 30 percent za teplo,“ objasnil Tekáč. V minulosti už prešlo obnovou oddelenie centrálneho príjmu a tiež už z hygienického hľadiska nevyhovujúce priestory rehabilitačného oddelenia. „V rokoch 2007 a 2008 nebol priestor na nejaký veľký rozvoj, skôr sa museli riešiť havarijné stavy na niektorých oddeleniach,“ vysvetľuje Tekáč. Novú tvár by malo dostať aj urologické oddelenie, ktoré v súčasnosti figuruje len ako provizórna súčasť chirurgického oddelenia. V priebehu niekoľkých rokov by malo vzniknúť samostatné 20-lôžkové urologické oddelenie.

Popradská nemocnica je nemocnicou tretieho typu a poskytuje zdravotnícke služby pre spádovú oblasť približne 100.000 občanov. Niektoré špeciálne oddelenia, ako napr. krčné, očné či kožné a infekčné, sú pre spádovú oblasť viac ako 250.000 obyvateľov. V súčasnosti v nemocnici pracuje okolo 1200 zamestnancov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: