NCZI začína plniť jednu z úloh cez Informačný systém zdravotníckych indikátorov

Jednou z hlavných úloh Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je zisťovať štatistické údaje v zdravotníctve a poskytovať zdravotnícke výsledky domácim aj medzinárodným inštitúciám.

Národné centrum dnes začína plniť túto úlohu prostredníctvom Informačného systému zdravotníckych indikátorov. Novinárov o tom informovala Zuzana Škublová z projektovej jednotky zahraničnej pomoci.

Cieľom projektu bolo pomôcť vytvoriť nový informačný systém pre NCZI, ktoré je povinné vykazovať zdravotnícke indikátory voči európskym inštitúciám a vykazovať ich v istej kvalite, zdôraznila Škublová.

NCZI musí získavať údaje o indikátoroch, to znamená od základných ako je počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR, ako vyzerá štruktúra poskytovateľov ZS, ako sa vykazuje úmrtnosť a iné. Ide o štandardné zdravotnícke indikátory - ukazovatele, ale definovanie spôsobu vykazovania nebolo plne kompatibilné so zahraničným.

Nový informačný systém vznikol s podporou Európskej únie v rámci projektu Phare Posilnenie zdravotníckeho štatistického informačného systému a jeho harmonizácia s požiadavkami EÚ. Celkové náklady na tento projekt boli 750 000 eur. Vyššia sumu, z celkových nákladov bola financovaná z rozpočtu Európskej únie a v menšia finančná časť išla zo štátneho rozpočtu SR.

Informačný systém podľa Škublovej predstavuje "výrobnú linku" na projektovanie, zber a vyhodnotenie štatistických údajov, aj na ich prezentáciu  domácim a zahraničným inštitúciám. Nový systém skvalitní postupy štatistických zisťovaní, zverejňovanie ich výsledkov a zároveň umožní dopĺňať nové vstupy aj výstupy podľa aktuálnych potrieb.

NCZI vznikol vo februári 2006 spojením Úradu zdravotníckych informácií a štatistiky a Slovenskej lekárskej knižnice.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: