korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Pohotovosti by mali fungovať iba do 22.00 hodiny

Fungovanie pohotovostí by sa malo časovo obmedziť iba do 22.00 h. Počíta s tým Ministerstvo zdravotníctva SR v Koncepcii neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Novou právnou úpravou by sa mala ustanoviť povinnosť poskytovať Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) do 22.00 h., pričom sa umožní i poskytovanie aj po tejto hodine individuálne na báze dobrovoľnosti a podľa uzavretých zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Lekárska služba prvej pomoci by sa mala zároveň premenovať na ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

Po novom by na pohotovostiach mohli slúžiť aj lekári so špecializáciou v inom odbore, ako je všeobecné lekárstvo, čo má prispieť k profesionalizácii služby. Okrem toho by sa mala zrušiť výjazdová ambulantná pohotovostná služba. "V prevahe súčasných ambulancií LSPP, ak bol lekár na výjazde u pacienta v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, tak v ambulancii toho istého lekára zostala častokrát aj dve hodiny len sama sestra, pričom ďalší pacienti boli nútení čakať, čím mohlo dôjsť aj k závažnému omeškaniu v akútnych prípadoch," upozornil rezort.

Riešenie problematiky LSPP dlhodobo žiadajú všeobecní lekári. Tí sa už v januári 2009 na zasadnutí parlamentného zdravotníckeho výboru sťažovali poslancom na porušovanie ich práv a slobôd garantovaných Ústavou SR. V petícii žiadali riešenie platenia LSPP a jej zlej organizácie. Systém fungovania pohotovostí okrem lekárov kritizovala aj Generálna prokuratúra (GP) SR. Upozornila, že nie je v ľudských silách pracovať kvalitne a bezpečne bez nároku na oddych nepretržite 32 hodín, a to aj opakovane v priebehu krátkeho obdobia.

Aj ministerstvo v koncepcii poukázalo, že vykonávanie nepretržitej LSPP je v rozpore s právnymi predpismi. "Všeobecných lekárov staval do pozície, keď museli povinne pracovať u rôznych zamestnávateľov. Súčasná právna úprava určovala lekárom a sestrám povinnosť vykonávať nepretržitú 32 hodinovú službu." Dochádzalo tak k nedodržiavaniu Zákonníka práce. Problémom bola aj nespokojnosť lekárov s úhradami za takúto službu i chýbajúce napojenie na lekárne, po ošetrení si tak pacient nemal kde vybrať predpísané lieky. Zaznamenalo sa i nedodržiavanie doby fungovania v niektorých ambulanciách. Na sťažnosti lekárov rezort zdravotníctva za bývalej garnitúry reagoval vytvorením analýzy riešenia LSPP, ktorá ukázala, že sieť poskytovateľov LSPP je výrazne predimenzovaná. Na jej základe predložil poslanec Jozef Valocký (Smer-SD) novelu zákona o poskytovateľoch, v ktorej chcel fungovanie pohotovostí obmedziť do polnoci. Z rokovania parlamentu ju však nakoniec stiahol.

Prieskum robilo ministerstvo aj začiatkom tohto roka. Ten ukázal, že jednu ambulanciu LSPP navštívili od 22.00 h. do 07.00 priemerne traja pacienti. Zo všetkých vyšetrených pacientov bolo 13 percent odoslaných na ďalšiu diagnostiku alebo liečbu do ústavného zdravotníckeho zariadenia.

LSPP je zdravotná starostlivosť (ZS), ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej ZS v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: