Terapia podľa Robina McKenzie pri bolestiach chrbtice

Terapia podľa Robina McKenzie pri bolestiach chrbtice
Zdroj: bigstockphoto.com

Špecifická metóda liečby využívaná pri bolestiach chrbtice, vyžarujúcich bolestiach do končatín, pri bolestiach kĺbov a pod. Jedná sa o mechanickú diagnostiku a mechanickú terapiu, ktorá len veľmi ťažko preniká do nášho medicínskeho prostredia. Vďaka mimoriadnej efektivite pri poškodeniach medzistavcovej platničky, si pacienti túto metódu individuálne vyhľadávajú a často dostávajú zmätočné informácie. Rada by som uviedla na pravú mieru mýty a dohady, ktoré vznikajú nedostatkom informácii okolo McKenzie-ho metódy liečby.

McKenzie metóda je rozšírená po celom svete, tak medzi fyzioterapeutmi ako aj lekármi v oblasti neurológie, ortopédie, rehabilitácie. Metóda sa používa už vyše 30 rokov a stále sa vyvíja. Na Slovensko sa dostala vďaka založeniu pobočky inštitútu v Žiline, ako jednej z mnohých súčastí medzinárodného inštitútu so sídlom na Novom Zélande. Autorom rovnomennej metódy je Robin McKenzie. Dôsledne vypracoval so svojim tímom nielen diagnostickú a terapeutickú zložku metódy, ale aj formu a spôsob vzdelávania. Preto sa zachovávajú základné princípy a je ťažké metódu deformovať či prerábať. Robin McKenzie investuje nemalé finančné prostriedky do výskumu a vzdelávania ďalších terapeutov.

Metóda McKenzie je často spájaná s predstavou akéhosi súboru cvikov, ktoré má pacient od terapeuta dostať a podľa doporučenia cvičiť. Nie je to celkom pravda. O čo sa teda jedná?

Ide o podrobnú diagnostiku, dôsledné odobratie anamnézy a následné vybratie jednej polohy alebo opakovaného pohybu. Terapeut vzdelaný v McKenzieho metóde vyberie počet opakovaní, frekvenciu a načasovanie ďalšej terapie. Výber je prísne individuálny a podlieha mnohým anamnestickým faktorom. Ako každá liečba, má aj metóda McKenzie svoje kontraindikácie. Diagnostika je absolútne odlišná od spôsobu vyšetrovania a diagnostických záverov všeobecne zaužívaných v medicínskom prostredí u nás. Tu vidím dôvod prečo sa metóde s úžasnou efektivitou, tak ťažko kliesni cesta do ambulancií odborníkov zaoberajúcich sa bolesťou chrbtice. Konzervatívnosť drieme v každom z nás, ale skrátenie doby liečenia často až o 50%  s mimoriadne rýchlym nástupom úľavy od bolesti, by mal byť dostatočným dôvodom na zamyslenie sa, či doposiaľ používané metódy liečby nie sú prekonané.

Metódu McKenzie môžu vykonávať len terapeuti s patričným vzdelaním v tejto diagnostike a liečbe. Aby sa predišlo špekuláciám, či McKenzie-ho metódu ten - ktorý terapeut môže vykonávať, inštitút McKenzie zaviedol verejný zoznam terapeutov a odborníkov (MDT) s presným stupňom dosiahnutého vzdelania. Zoznam je uverejnený na stránkach pobočiek Inštitútu McKenzie v každej krajine.

Ak sa rozhodnete vyskúšať metódu McKenzie pre svoje bolesti chrbtice, kĺbov a pod., vyberte si terapeuta vo vašom regióne zo zoznamu pre Českú a Slovenskú republiku na www.mckenzie.cz .

Autor článku: Mgr. Lucia Merceková

Dátum zverejnenia: