Psychiatrická nemocnica v Kremnici plánuje reštrukturalizovať oddelenia

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya v Kremnici má v súčasnosti najväčšie dlhy za plyn, potraviny a lieky. Napriek tomu však dodávky od týchto dodávateľov neboli podľa riaditeľa nemocnice Tibora Ďuriana prerušené, pretože nemocnica má pri splácaní svojich dlhov dohodnuté splátkové kalendáre. "Vzhľadom na to, že nemocnica musela zabezpečiť havarijné stavy na budovách a uchádzanie o eurofondy bolo pre psychiatrické zariadenia nedostupné, došlo k použitiu finančných prostriedkov na opravy majetku štátu, ktorý spravujeme. Týmto došlo k zadlženiu nemocnice, čo riešime splátkovými kalendármi tak, aby to nebolo na úkor zdravotnej starostlivosti," uviedol pre TASR Ďurian.

Znižovať dlhy chce nemocnica aj prostredníctvom reštrukturalizácie svojich oddelení. "A to redukovaním resp. spájaním ošetrovacích jednotiek a následným znižovaním počtu zamestnancov, vykonaním nových elektronických aukcií na dodávateľov elektriny, zemného plynu, vody a spoplatnením parkovacích miest v areáli nemocnice pre pacientov," vysvetlil riaditeľ.

Podľa Ďuriana zatiaľ v tomto roku nedošlo zo strany zdravotných poisťovní k zníženiu limitov. Zároveň však podotkol, že ak nedôjde k zvýšeniu ceny lôžko-deň, bude nemocnica nútená zaviesť poplatky pre pacientov. Riaditeľ schvaľuje aj prípadnú transformáciu nemocnice. "Transformáciu spojenú s oddlžením nemocnice vnímam pozitívne, pretože plánovaná reštrukturalizácia bude môcť prebehnúť jednoduchšie a vyjednávanie so zdravotnými poisťovňami bude môcť byť rezolútnejšie," zhodnotil. Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya poskytuje pre duševne chorých pacientov zdravotnícku starostlivosť akútnu, dlhodobú, nútenú, t.j. nariadenú súdom pre celý Banskobystrický kraj. Okrem toho poskytuje aj protialkoholickú a protitoxikomanickú dobrovoľnú liečbu, ako aj nariadenú súdom a tiež poskytuje aj pedopsychiatrickú liečbu a gerontopsychiatrickú liečbu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: