Prírodná ochrana pred rádioaktivitou

Prírodná ochrana pred rádioaktivitou
Zdroj: bigstockphoto.com

Látka podobná resveratrolu, antioxidantu, ktorý sa nachádza v červenom víne, hrozne a orechoch, zabránila pri myšiach chorobe z ožiarenia. V časopise ACS Medicinal Chemistry Letters to oznámili Michael Epperly a Kazunori Koide z Pittsburskej univerzity (štát Pensylvánia) s kolegami. Choroba z ožiarenia, ktorá môže skončiť smrťou, vzniká v dvoch základných situáciách. Buď pri nehodách v jadrových elektrárňach a pri technickej respektíve dopravnej manipulácii s rádioaktívnymi látkami, alebo pri ožarovacej liečbe nádorových ochorení. Sebadôkladnejší odhad prípustnej dávky totiž môže naraziť na nečakané komplikácie.

Agentúra FDA v USA schvaľuje uvedenie potravín a liekov na trh. V súčasnosti údajne preveruje nešpecifikovaný účinný liek na chorobu z ožiarenia. Má to však dva háčiky. Po prvé, jeho výroba vo veľkom je značne problematická. Po druhé, má vedľajšie dôsledky, pre ktoré ho nemožno podávať onkologickým pacientom.

Spomenutí vedci sa preto rozhodli preskúmať, či proti škodlivým účinkom žiarenia nezaberá resveratrol, silný prírodný antioxidant, ktorý sa vyskytuje vo viacerých potravinách.

Zistili, že resveratrol síce chránil pred ožiarením bunky v laboratórnych nádobách, avšak nie pokusné myši, ktoré pri tomto výskume zastupovali ľudských pacientov. Na druhej strane sa ukázalo, že myši pred ožiarením chráni podobná látka, acetylresveratrol, teda resveratrol, ktorý absolvoval tzv. acetyláciu čiže naviazanie acetylovej skupiny CH3CO respektíve O=C-CH3 k jeho molekule. Nuž a túto látku, presne chemicky charakterizovanú ako 3,5,4'-tri-O-acetyresveratrol, možno ľahko vyrábať vo veľkom. Pacientom sa dá podávať ústne. Vedci však upozorňujú, že jej účinnosť pni ústnom podávaní ešte treba overiť.

Zdroj: Komuniké American Chemical Society zo 4.5.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: