Mrazivá zbraň proti srdcovej arytmii

Odstránenie neželateľnej elektrickej dráhy v srdci novým katétrom, pôsobiacim mrazom (kryoablácia), vyliečilo atriálnu fibriláciu u 71-ročného pacienta. Túto najčastejšiu formu srdcovej arytmie sprevádzajú vážne ťažkosti. Oznámili to elektrofyziológ Peter Guerra a kardiológ Marc Dubuc z Montrealského srdcového inštitútu v Kanade s kolegami.

Išlo o prvý zákrok po úradnom schválení používania nového kryoablačného nástroja nazvaného Arctic Front, ktorý vyvinuli. Pacient trpel srdcovou arytmiou viacero rokov a konvenčné lieky nezaberali. Nevyhnutné bolo nasadenie katétra. Zákrok prebehol bez problémov. Kardiológovia teraz môžu pacientov liečiť rýchlejšie, účinnejšie a bezpečnejšie ako pri tradičnej tepelnej ablácii. Vďaka kryoablácii sa totiž výrazne znižuje riziko sprievodných komplikácií, vrátane návratu arytmie.

Predchádzajúce klinické skúšky ukázali, že 69,9 percenta pacientov liečeným pomocou Arctic Front sa atriálna fibrilácia nevrátila ani po roku. To je výrazne viac, ako podiel takých pacientov, ktorým sa podávali bežné lieky (7,3 percenta). Komplikácie sa pri kryoablácii vyskytli iba v 3,1 percenta prípadov. Pacientom po kryoablácii výrazne zoslabli príznaky ochorenia, takže mohli prestať užívať príslušné lieky a ich fyzický i mentálny stav sa značne zlepšil. Atriálna fibrilácia podľa kvalifikovaného odhadu postihuje jedného človeka z dvadsiatich. V samej Kanade trpí touto formou srdcovej arytmie približne 250.000 chorých. Hlavné príznaky sú búšenie srdca, závrate a krátkodychosť.

Srdce pri nej bije veľmi rýchlo, nepravidelne a nepredpovedateľne. To ho zoslabuje a výsledkom je ľahšie uvoľňovanie krvných zrazenín, ktoré môžu zapríčiniť porážku, ako aj periférnu embóliu. Až do roku 1997 sa proti atriálnej fibrilácii nasadzovali iba lieky. Odvtedy sa pri pacientoch, ktorým nezaberali, používala predovšetkých rádiofrekvenčná ablácia. Tá predmetné miesto naopak prudko zohriala, čo tiež odstránilo problémovú elektrickú dráhu.

Zdroj: Komuniké Montreal Heart Institute z 11.5.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: