Čínske deti sú zodpovednejšie voči rodičom než americké

Čínske deti sú zodpovednejšie voči rodičom než americké
Zdroj: bigstockphoto.com

Zodpovednosť amerických detí voči rodičom má tendenciu klesať v siedmom a ôsmom ročníku základnej školskej dochádzky. Tento trend sa časovo zhoduje so zhoršením ich akademickej výkonnosti. Pre čínske deti to však neplatí.

V časopise Child Development to predbežne on-line oznámil štvorčlenný americko-čínsky tím, ktorý viedla Eva Pomerantzová z Illinoiskej univerzity v Urbana-Champaign (USA). Zistenie vyplýva z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 825 študentov z predmestských častí Chicaga a Pekingu. Vedci sa ich v celkovo štyroch zberoch údajov, rozložených na dva roky, pýtali na postoje voči rodičom a škole. Súbežne sledovali ich školské výsledky. Na začiatku siedmeho ročníka medzi americkými a čínskymi študentmi nezistili významnejší rozdiel v pocitoch zodpovednosti voči rodičom. Následne však pocit záväzku amerických detí voči svojim rodičom a túžba potešiť ich dobrými výkonmi v škole slabli.

Čínske deti si oproti tomu tento pocit záväzku zachovali a ich motivácia potešiť rodičov akademickými úspechmi ešte stúpla. "Tieto rozdielne trendy sú pozoruhodné, lebo keď si deti dokázali udržať pocit zodpovednosti voči rodičom, nielenže boli viac motivované a angažované v škole, no v tomto období dostávali aj lepšie známky. Práve udržiavanie pocitu zodpovednosti voči rodičom zrejme čínske deti z týchto ročníkov chráni pred zhoršením sa v škole, ktoré je bežné v prípade ich amerických vrstovníkov," povedala Eva Pomerantzová. Zdôraznila, že vzhľadom na všeobecne upadajúci školský prospech dospievajúcich detí v USA treba zistiť, ako by v nich rodičia mohli účinne pestovať pocit zodpovednosti.

Zdroj: Komuniké University of Illinois at Urbana-Champaign z 11.5.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: