Génový vládca obezity a cukrovky

Génový vládca obezity a cukrovky
Zdroj: bigstockphoto.com

Gén KLF14, súvisiaci s cukrovkou typu 2 a obsahom cholesterolu v krvi, reguluje činnosť iných génov, vyskytujúcich sa v telesnom tuku. V časopise Nature Genetics to oznámil sedemnásťčlenný britsko-švajčiarsko-islandský tím, ktorý viedli Timothy Spector z King's College v Londýne a Mark McCarthy z Oxfordskej univerzity. Kolektívnymi členmi tímu boli navyše tri výskumné konzorciá.

Tuk hrá kľúčovú úlohu v zraniteľnosti organizmu metabolickými chorobami, ako sú obezita, srdcové poruchy a cukrovka. Objav ich regulačného preto génu ponúka veľmi nádejný cieľ, na ktoré bude možné zamerať budúce liečby týchto chorôb. Súvislosť génu KLF14 s cukrovkou typu 2 a obsahom cholesterolu v krvi bola známa už v minulosti. Konkrétne podrobnosti jeho pôsobenia, ako aj vplyv na činnosť iných génov, však zostávali neznáme. Spomenutí vedci preskúmali vyše 20.000 génov vo vzorkách podkožného tuku, ktoré odobrali 800 britským ženám-dvojičkám. Odhalili súvislosť medzi génom KLF14 a úrovňou aktivity viacerých génov, ktoré sa vyskytujú v tukovom tkanive.

Záver bol jasný: KLF14 funguje ako regulačný gén, "prepínač", ktorý ovláda činnosť iných génov. Potvrdilo sa to na 600 ďalších vzorkách podkožného tuku ľudí z Islandu. Predmetné regulované gény súvisia napríklad s indexom telesnej hmotnosti a teda obezitou, a obsahmi cholesterolu, inzulínu a glukózy v krvi. Zvýrazňuje to vzájomnú prepojenosť metabolických znakov ľudského organizmu. Úroveň aktivity génu KLF14 a jeho schopnosť ovládať iné gény človek dedí po matke. Druhá kópia tohto génu, zdedená po otcovi, sa v potomstve deaktivuje.

Zdroj:
Nature Genetics advance online publication z 15. 5. 2011
Komuniké King's College London z 15. 5. 2011.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: