Zakladateľ záchytiek, psychiater Jaroslav Skála, by sa dožil 95 rokov

Český psychiater a priekopník boja s alkoholizmom Jaroslav Skála, by oslavoval v stredu 25. mája 95. narodeniny. Do dejín sa zapísal v roku 1951 ako zakladateľ vôbec prvej protialkoholickej záchytky na svete. Jaroslav Skála sa narodil 25. mája 1916 v Plzni, po maturite sa zapísal na medicínu. Súčasne študoval aj na Inštitúte telesnej výchovy a športu v Prahe. Kvôli druhej svetovej vojne však štúdiá dokončil až v roku 1946. Zamestnal sa na psychiatrickej klinike, ktorá ho vyslala na medzinárodnú konferenciu o alkoholizme a to ho nasmerovalo ďalej.

Spojil sa s hnutím Anonymných alkoholikov v USA a študoval, ako sa dá so závislosťami bojovať. V bývalom Československu začal praktizovať drsnú liečbu emetínom. Tento liek po požití alkoholu vyvoláva kŕče a zvracanie. Tri roky po vojne už na psychiatrii na Apolinárskej ulici v Prahe (U Apolináře) otvoril prvé protialkoholické oddelenie, ktoré sám viedol až do odchodu do dôchodku v roku 1982. Docent Skála svojich pacientov nabádal nielen k abstinencii, ale aj k športu a osobne im išiel príkladom - športoval až do vysokého veku a 52 rokov nepil a nefajčil. Prvým klientom pražskej záchytky sa stal 18. mája 1951 ruský námorný inžinier. Zariadenie sa osvedčilo a podľa nej vznikli podobné zariadenia nielen v Československu, ale aj vo svete. Zvláštnosťou prvej záchytky bolo, že sa o opilcov starali sami pacienti liečebne v rámci terapie. Podľa štatistík boli najpočetnejšiu skupinou klientov záchytky inštalatéri, po nich nasledovali autori veršov pre deti.

Vtedajší komunistický režim vynález doktora Skálu občas zneužíval a na záchytky zatváral nepohodlných občanov. Meno doktora Jaroslava Skálu sa stalo legendou medzi jeho pacientmi aj odborníkmi. Bol medzinárodne uznávanou veličinou, zavádzal nové spôsoby terapie a bol známy svojimi nekompromisnými nárokmi na pacientov. Kládol veľký dôraz na dodržovanie režimu, lebo závislosť je podľa neho kombináciou duševnej poruchy a nedisciplinovanosti.

Jaroslav Skála netrpel žiadnou vážnou chorobou a zomrel doma prirodzenou smrťou 26. novembra 2007 v Prahe vo veku 90 rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: