Úspech liečby sklerózy multiplex závisí od včasnej diagnostiky

Úspech liečby sklerózy multiplex závisí najmä od včasnej a správnej diagnostiky, preto je dôležité všímať si neštandardné prejavy a náhle zdravotné problémy, ktoré môžu byť prvými príznakmi. Aj z tohto dôvodu vznikla edukačná web stránka www.skleroza.info. "Diagnostikovaní pacienti často taja ochorenie a jeho príznaky zo strachu z reakcií okolia a zbytočne si sťažujú situáciu aj priebeh liečby," uviedla Viera Hančinová z Neurologickej kliniky SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Toto chronické zápalové autoimúnne ochorenie centrálneho nervového systému napáda mozog, miechu a zrakové nervy, pričom nervové vlákna napádajú vlastný organizmus. Diagnostika je vzhľadom na rôznorodosť príznakov náročná. Medzi prvými príznakmi a diagnózou môže uplynúť aj niekoľko rokov. Najčastejšie známe prvotné príznaky ochorenia sú dvojité videnie, problémy s rovnováhou a koordináciou pohybov. Takisto tŕpnutie končatín, častá a neopodstatnená únava, závrate a problémy s rečou.

Okrem včasného neurologického vyšetrenia vplýva na priebeh choroby pravidelná a správna liečba. Sclerosis multiplex sa nedá vyliečiť, ale dá sa liečiť. Cieľom liečby je udržať pacientovi čo najvyššiu kvalitu života a oddialiť progresiu ochorenia. Všetky lieky dostupné na Slovensku si pacienti podávajú formou injekcie alebo infúzie. V niektorých krajinách existujú aj účinné látky v tabletkách, od budúceho roka by mali byť k dispozícii aj pre slovenských pacientov.

Vo svete trpí týmto ochorením centrálneho nervového systému približne 2,5 milióna ľudí, z toho v Európskej únii vyše 350.000 ľudí. Ochorenie sa u väčšiny pacientov prejaví prvýkrát v dospelom veku medzi 20. a 40. rokom. Priemerný vek nástupu sklerózy multiplex je 30 rokov. Čo je príčinou vzniku ochorenia, dodnes nie je celkom jasné.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: