V SR fajčí 36 až 38 percent obyvateľov, fajčiacich tínedžerov a detí pribúda

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oslavuje od roku 1989 každý rok 31. mája Svetový deň bez tabaku. Rámcový dohovor bol prijatý v máji 2003 a do medzinárodnej platnosti vstúpil vo februári 2005. Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou WHO vo veci implementácie Rámcového dohovoru ako dvanásta krajina sveta. Aj tieto skutočnosti pripomenul dnes na stretnutí s novinármi hlavný hygienik SR Gabriel Šimko.

Konštatoval, že legislatívny proces súvisiaci s pristúpením Slovenska k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku viedol v rokoch 2003-2004 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Medzi úlohy zmluvných strán dohovoru patrí ochrana politiky verejného zdravotníctva pred komerčnými a inými záujmami tabakového priemyslu, ochrana obyvateľstva pred účinkami pasívneho fajčenia, upozorňovanie ľudí na nebezpečenstvo tabaku, zákaz predaja tabakových výrobkov mládeži a iné. V súčasnosti ÚVZ SR a Regionálne úrady verejného zdravotníctva pripravujú návrh novely zákona o ochrane nefajčiarov, návrh nového Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na roky 2012 - 2014, v roku 2011 organizujú celoslovenskú súťaž pre fajčiarov - Prestaň a Vyhraj, na rok 2012 pripravujú celoslovenskú konferenciu o kontrole tabaku, informoval Šimko.

Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Peter Krištúfek v mene členov tejto organizácie vyjadril plnú podporu opatreniam proti fajčeniu. Zdôraznil, že v krajinách, kde je zákaz fajčenia, sa citeľne znížil výskyt rôznych vážnych ochorení. Fajčenie sa tam považuje za nevhodný a nežiaduci jav. Verí, že aj na Slovensku sa podarí dosiahnuť, aby všetky reštaurácie boli nefajčiarske. Riaditeľka Kancelárie WHO v SR Darina Sedláková uviedla, že v EÚ je 70 percent nefajčiarov, v SR je to asi 62 percent. Slovensko patrí stále k tým lepším krajinám v oblasti opatrení proti fajčeniu a na ochranu nefajčiarov. Alarmujúci je však rast počtu fajčiarov medzi deťmi a tínedžermi. Považuje preto za nutné viac pôsobiť medzi mládežou a vzdelávať mladých ľudí. Vyslovila sa za zákaz fajčenia v baroch a na diskotékach, kde chodí najmä mládež.

Na skutočnosť, že fajčenie skracuje život ľudí o desať až 20 rokov, upozornil pneumológ Daniel Paulovič z Nitry. Treba preto stále pripomínať škodlivosť tohto neduhu. Na Slovensku je asi 36 až 38 percent fajčiarov a naša krajina sa nachádza niekde uprostred štátov Európy. Horšie však je, že sa fajčí v školách a nemocniciach a pokuty sa nevyberajú. Fajčia ženy a matky, čo škodí ich deťom, aj keď si idú zapáliť na balkón, pretože dychom ďalej vylučujú škodlivé látky. Informoval o aktivitách pneumológov k Svetovému dňu bez tabaku, najmä športových podujatiach pre mládež, prednáškach pre verejnosť, vystúpeniach v médiách, poradniach pre tých, ktorí chcú prestať fajčiť. Veľmi dôležité je podľa jeho slov najmä pôsobenie na mladých ľudí, aby si uvedomili závažné následky fajčenia na zdravie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: