Nitriansky kraj vyzval ministerstvo na spoluprácu pri riešení problémov zdravotníctva

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa obráti na Ministerstvo zdravotníctva SR s návrhmi opatrení na zlepšenie fungovania zdravotnej starostlivosti. Na svojom májovom rokovaní tento postup odsúhlasili poslanci krajského zastupiteľstva. K návrhu opatrení chcú pre ministerstvo priložiť aj analýzu hospodárenia nemocníc v Leviciach a v Topoľčanoch, ktoré v súčasnosti zápasia s hospodárskymi problémami. Tie sú podľa regionálnych poslancov i predsedu NSK Milana Belicu spôsobené zle nastaveným financovaním zdravotníctva.

„Stále sa snažíme, investujeme, vylepšujeme vybavenie a tabuľky nám zasa ukazujú zadlženosť nemocníc. Svoje negatívne stanoviská nám deklarujú lekári aj pacienti. Treba požiadať o súčinnosť pri riešení týchto problémov aj ústredné orgány štátnej správy,“ uviedol na rokovaní zastupiteľstva poslanec Karol Gerhát. NSK v súčasnosti prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami spravuje zdravotnícke zariadenia v Leviciach a Topoľčanoch. Podľa Belicu môže za výsledky ich hospodárenia predovšetkým politika zdravotných poisťovní. „Je tam negatívny hospodársky výsledok, ale ja si myslím, že sa neodlišuje tento stav od iných nemocníc na Slovensku. Dokonca by som povedal, že v priemere je aj lepší. Tá situácia bola vyvolaná tým, že neboli dostatočné platby zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ja to už niekoľkýkrát opakujem, že nemocnice finančne neriadi Nitriansky samosprávny kraj, ani žiadny kraj na Slovensku. Finančne sú riadené, čo sa týka prevádzky, poisťovňami, ktoré pôsobia na Slovensku,“ zdôraznil Belica.

Ak zdravotné poisťovne nezmenia prístup k platbám za výkony v nemocniciach, hrozí podľa predsedu NSK zhoršovanie zdravotnej starostlivosti v regióne. „Pokiaľ sa nezlepší financovanie nemocníc, tak my nemáme akým spôsobom vplývať na prevádzku týchto nemocníc, iba ak zužovaním jednotlivých oddelení a prakticky znižovaním úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pri tomto modeli, že my máme iba zodpovednosť za zdravotníctvo, ale nemáme peniaze v rukách, tak to je skutočne o ničom,“ skonštatoval Belica. Ako zdôraznil, kraj aj napriek dosiahnutému prebytku v rozpočte, nemá dostatok prostriedkov na to, aby mohol činnosť nerentabilných nemocničných oddelení dotovať. „My hospodárime s pozitívnym hospodárskym výsledkom. My sme aj nemocniciam požičali peniaze. Ale nemocnice za tento stav nemôžu. Môže za to chorý model ich financovania. Je jasné, že riadi ten, kto finančne riadi, nie ten, kto to má napísané v zákone a v tomto prípade sú to zdravotné poisťovne. Ja by som musel zobrať školám, musel by som zobrať cestám. Mohlo by to byť iba na úkor ďalších opatrení, čiže, ja nevidím veľkú šancu, že by sme mohli ísť nejakým iným modelom,“ dodal Belica.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: