Odporúčanie pre spotrebiteľov v súvislosti s nebezpečnou baktériou Shiga toxín-produkujúca Escherichia coli – STEC

Shiga toxín-produkujúca Escherichia coli je typ enterohemoragickej E. coli (EHEC) baktérie, ktorá môže spôsobiť mierne črevné ochorenie, až ťažké ochorenie, spojené s komplikáciou poškodenia obličiek. Typickými príznakmi sú kŕče v bruchu, vodnaté, často i krvavé hnačky, niekedy aj zvracanie a mierna horúčka. Najčastejšie choroba prebieha miernym spôsobom a trvá 1-3 dni. Avšak u približne 10 % prípadov sa môžu vyskytnúť závažné komplikácie. Inkubačná doba sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 8 dní, najčastejšie od 3 do 5 dní.

Ako sa môžete nakaziť Shiga toxin-produkujúcou Escherichia coli?

Prípady a ohniská vzniku nákazy Shiga toxín-produkujúcou Escherichia coli boli spájané s konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mäsa, surového mlieka, nepasterizovaného jablkového džúsu, kontaminovanej vody, čerstvej listovej zeleniny, klíčkov lucerny a zveriny. Prenos z osoby na osobu (fekálno-orálny prenos), sa môže vyskytnúť v rizikovom prostredí, ako sú centrá dennej starostlivosti a domovy dôchodcov. Stále nie sú celkom jasné príčiny súčasnej epidémie v Nemecku, jedna z verzií hovorí o kontaminácii uhoriek, dovážaných zo Španielska. Tieto uhorky boli redistribuované i do Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Dánska, Luxemburska a Holandska. V tomto prípade sa pravdepodobne konzumáciou nedostatočne umytej zeleniny, krížovou kontamináciou a prenosom z infekčných osôb (fekálno-orálna kontaminácia).

Epidémia v Nemecku

V nedeľu 22. mája dostala Európska komisia od nemeckých zodpovedných orgánov notifikáciu o vypuknutí nákazy v Nemecku, najmä na severe v okolí mesta Hamburg. 26.5. nemecké orgány označili ako možný zdroj nákazy uhorky dovážané zo Španielska (z provincie Almeria a Malaga). Epidemiologické šetrenia prebiehajú pod dohľadom Európskej komisie v Španielsku (vyšetrenia vody, pôdy), a taktiež v Nemecku. Inkriminovaná zelenina bola preventívne stiahnutá z trhu vo všetkých krajinách, do ktorých bola distribuovaná.

Ako sa môžete chrániť?

  • Dôkladné umývanie a šúpanie zeleniny.
  • Vystríhať sa krížovej kontaminácii (nože, taniere, kuchynské náradie a ruky). Pri dotyku rúk so zeleninou počas jej čistenia je tu riziko ďalšieho šírenia mikroorganizmu v kuchyni. Po ošúpaní zeleniny pred jej ďalšou úpravou opláchnuť zeleninu a umyť ruky, až potom zeleninu ďalej spracovávať
  • Umývať si ruky po každom použití toalety, výmene plienok a pred prípravou a požívaním jedla
  • Počas cesty do Nemecka v tomto období sa neodporúča konzumovať surovú zeleninu a zeleninové šaláty.
  • V prípade návratu z cesty v Nemecku alebo inej z dotknutých krajín a prejavenia sa príznakov ochorenia okamžite vyhľadať lekársku pomoc a informovať o predchádzajúcom pobyte v cudzine.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nepretržite monitoruje vývoj aktuálnej situácie. Viac informácií spotrebitelia nájdu na webe ministerstva, resp. Štátnej veterinárnej a potravinovej správy www.mpsr.sk.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: