Lekár Simpson obhajoval použitie chloroformu pred cirkvou aj kolegami

V utorok 7. júna uplynie 200 rokov od narodenia škótskeho lekára Jamesa Younga Simpsona, ktorý začal priekopnícky namiesto éterovej narkózy používať chloroform.

James Young Simpson sa narodil sa 7. júna 1811 v škótskom Bathgate. Študovať začal na univerzite v Edinburghu keď mal 14 rokov, promoval v roku 1832. Bol príliš mladý na to, aby si založil prax, preto pracoval ako asistent na škole a cestoval po Holandsku, Belgicku a Nemecku. V roku 1835 si otvoril ordináciu v Edinburghu. Zvesti o láskavom, šikovnom a obetavom lekárovi sa rozniesli a popri nemajetných sa začali objavovať aj zámožnejší pacienti. V roku 1839 sa Simpson úspešne uchádzal o post profesora pôrodníctva na univerzite v Edinburghu. Za vynikajúcim lekárom, o ktorom bolo známe, že žiadneho pacienta neodmietne, sa hrnuli už zástupy ľudí.

Keď sa v roku 1846 objavili v Škótsku správy o použití éteru ako narkózy v chirurgii, Simpson ho vyskúšal v nasledujúcom roku pri ťažkom pôrode. Neskôr éter nahradil chloroformom. Účinky látok, ktorých výpary by privodili pacientovi zmiernenie bolestí alebo anestéziu testoval so svojim kolegami. O použití chloroformu publikoval správu Account of a New Anaesthetic Agent. Simpson trval na použití chloroformu napriek kritike pôrodníkov a cirkevných kruhov. Jeho argumentom sa stali iné moderné výdobytky tej doby, ako vlak alebo parné stroje. Spory trvali niekoľko rokov. Keď aj sama kráľovná Viktória, ktorá v roku 1847 vymenovala Simpsona za kráľovského lekára pre Škótsko, použila anestéziu pri pôrodoch svojich detí, spory ustali. Chloroform sa stal všeobecne akceptovateľným.

James Simpson sa tiež zaslúžil o pokrokové metódy v pôrodníctve a nemocničnej praxi, napríklad systém nemocničných pavilónov, akupresúra, šitie rán. Stal sa prvým človekom, ktorý bol povýšený do šľachtického stavu za služby v medicíne. Na baroneta ho panovníčka povýšila v roku 1866. Obľúbený lekár James Simpson zomrel v Edinburghu 6. mája 1870 vo veku len 59 rokov. Pochovaný je podľa svojej vôle na cintoríne vo Waristone (Warriston Cemetery). Okolo 1700 kolegov a verejných činiteľov sa zúčastnilo na jeho pohrebe a cestu na cintorín lemovali tisícky ľudí. V Edinburghu je po ňom pomenovaná pôrodnica (Simpson Memorial Maternity Pavilion). Jeho busta sa nachádza vo Westminster Abbey v Londýne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: