Pomôže Symptotermálna metóda pri neplodnosti?

Pomôže Symptotermálna metóda pri neplodnosti?
Zdroj: bigstockphoto.com

Symptotermálna metóda (ďalej STM) je v súčasnosti najmodernejšou a najspoľahlivejšou metódou prirodzeného plánovania rodičovstva /ďalej PPR/. Bola vypracovaná v Nemecku v rámci vládneho programu tímom odborníkov, podložená laboratórnymi a ultrazvukovými vyšetreniami. Založená je na sledovaní bazálnej telesnej teploty (ďalej BTT) a niektorého z príznakov plodnosti – hlienu produkovaného maternicovým hrdlom, príp. krčku (cervix). Počas menštruačného cyklu žena zbiera tieto informácie, a zároveň ich vyhodnocuje podľa pravidiel tejto metódy. Takto dokáže na vlastnom menštruačnom cykle rozlíšiť plodné a neplodné obdobie.
 
STM vychádza z vyhodnocovania prirodzených príznakov plodnosti, ktoré môžeme sledovať na ženskom tele v priebehu menštruačného cyklu, v kombinácii s pravidlami vytvorenými na báze dlhodobých štúdií. Symptotermálna metóda  /symptóm = príznak, termálna = teplotná/ je založená na princípe dvojitej kontroly – k určeniu plodného a neplodného obdobia využívame sledovanie a vyhodnocovanie najmenej dvoch ukazovateľov. Prvým je symptóm /hlien, alebo krčok/. Druhým je teplotný príznak.

Prečo je dobré sledovať sa podľa Symptotermálnej metódy, ak sa nám nedarí otehotnieť?

Podľa obrázku vidíme, čo sa deje v zdravom ženskom tele počas jedného menštruačného cyklu. Teda c Počas cyklu, či pred menštruáciou sa objavuje špinenie, poovulačná fáza je skrátená, bazálna telesná teplota je na veľmi nízkych hodnotách... - to všetko môže signalizovať hormonálny problém. Taktiež “zhoršená“ kvalita hlienu v plodnej fáze, resp. jeho malé množstvo, môže tiež spôsobovať problém s počatím. Teda prostredníctvom metódy dokážeme identifikovať potenciálny problém, ktorý môže blokovať našu snahu o počatie. No nielen to, počas vyhodnocovania jednotlivých príznakov počas cyklu, dokážeme nielen veľmi presne ohraničiť plodné obdobie v rámci daného cyklu, ale i nájsť tie najideálnejšie dni na počatie.  

Ako prebieha vyhodnocovanie jednotlivých príznakov?

Hodnotenie bazálnej telesnej teploty /ďalej BTT/

BTT sa meria ráno ihneď po zobudení. Pred ovuláciou má BTT nižšie hodnoty, po ovulácii nastáva zvýšenie. Je to spôsobené vyššou hladinou progesterónu – pri ovulácii sa totiž vajíčko uvoľní a z folikulu vzniká žlté teliesko, ktoré produkuje ďalší progesterón. Pre správne určenie hranice plodného obdobia je dôležité nájsť prvý deň vzostupu BTT. Je to prvé akokoľvek vyššie meranie ako 6 predchádzajúcich platných meraní. Aby sme mohli určiť, že k vzostupu BTT došlo z hormonálnych príčin, stanovíme potvrdenie vzostupu BTT. K tomu potrebujeme 3 vyššie merania oproti 6 predchádzajúcim nižším.

Hodnotenie hlienu

Vzhľad a kvalita hlienu maternicového krčku sa v priebehu cyklu mení. Pod vplyvom vysokej hladiny estrogénov sa stáva redším a ťažnejším, je sprevádzaný pocitmi vlhka a mokra. Hladina estrogénov je najvyššia tesne pred ovuláciou. Vysoko ťažný hlien sprevádzaný pocitom mokra je teda nepriamym príznakom ovulácie. Po ovulácii je vaječníkmi produkovaný progesterón. Jeho vplyvom sa hlien zahusťuje a stáva sa lepkavým, až nakoniec vymizne. Posledný deň, kedy bol pozorovaný hlien najvyššej kvality a po ňom došlo k zmene v menej kvalitný hlien, sa označuje ako vrchol hlienu. Plodné obdobie z hľadiska hlienového príznaku začína s nástupom akéhokoľvek hlienu a trvá ešte tri dni po vrchole hlienu.

Sledovanie krčku

Pôsobením estrogénov v prvej fáze cyklu pred ovuláciou krčok mäkne, vyťahuje sa hore a jeho branka sa otvára. Pod vplyvom progesterónu po ovulácii dochádza k uzatváraniu, klesaniu a tvrdnutiu. Sledovanie hlienu a teploty je dostačujúce, netreba sledovať aj krčok, jeho hodnotenie je náročnejšie, a pri nahmatávaní môže dôjsť k zaneseniu infekcie.

Autor článku: Eva Šárközyová

Dátum zverejnenia: