korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Zdravotníctvo má dostať dlhodobú víziu

Slovenské zdravotníctvo má dostať strednodobé a dlhodobé smerovanie. Ako dnes poznamenal generálny riaditeľ sekcie zdravia ministerstva zdravotníctva Tibor Hlavatý, sektor potrebuje dlhodobú víziu, trvalú stratégiu a pevné záchytné body. Vzniká preto odborná a nadpolitická platforma Fórum Zdravotníctvo 2020. Okrem odborníkov nielen z oblasti zdravotníctva či ekonómie, ale aj zástupcov zdravotníkov, v ňom priestor dostanú aj zástupcovia politických strán. Túto možnosť nevyužil podľa Hlavatého Smer-SD.

Jedným z cieľov fóra, ktorého prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 7. júna, má byť zabezpečenie stability prostredia. Má tiež dôjsť k otvoreniu tých otázok, ktoré sa doteraz neriešili. Ako avizoval Hlavatý, v tomto roku by sa mala sformovať strednodobá vízia, pre ktorú chce ministerstvo získať všeobecnú podporu. Pripomenul, že zdravotníctvo sa týka každého, pričom na Slovensku sa ročne uskutoční asi 60 miliónov ambulantných vyšetrení a viac ako milión hospitalizácií.

Na fóre bude predstavená aj Správa o stave zdravotníctva na Slovensku, ktorá je komplexným auditom súčasného stavu a bude slúžiť ako podklad pre návrh koncepčných riešení. Medzi prioritné výzvy možno podľa správy zaradiť päť oblastí. Konkrétne má ísť o rozsah a štruktúru financovania zdravotnej starostlivosti, nedostatočné investície do infraštruktúry, oslabené postavenie všeobecného lekára, definovanie vízie univerzitných nemocníc ako centier excelentnosti a starostlivosť o dlhodobo chorých, imobilných a geriatrických pacientov.

Za silné stránky správa označuje výbornú dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti, všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ako aj dostupnosť a spektrum liekov. Medzi rastúce hrozby naopak patrí migrácia mladých lekárov a sestier do zahraničia a ňou podmienená starnúca veková štruktúra zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. Ďalšou je pretrvávanie neefektívnych systémov riadenia predovšetkým v segmente nemocníc.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: