Vláda reaguje na petíciu zdravotných sestier, ministrom uložila viaceré úlohy

Vláda dnes vyhovela viacerým požiadavkám zdravotných sestier, ktoré sformulovali vo svojej petícii, ktorú podpísalo približne 240.000 ľudí. Kabinet okrem toho, že vzal petíciu na vedomie, uložil aj viaceré úlohy ministrovi zdravotníctva a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny. Po dnešnom rokovaní vlády o tom informovala premiérka Iveta Radičová. Minister zdravotníctva má tak v spolupráci s ministrom práce presadzovať stanovenie minimálnych mzdových nárokov pre zdravotné sestry a pôrodné asistentky, ako aj vekovej hranice 50 rokov pre zamestnávanie na prácu nadčas, respektíve nočnú prácu v rámci nepretržitej prevádzky, iba so súhlasom zamestnanca. Zároveň by sa do apríla 2012 mala zrealizovať kontrola personálnych normatívov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a na základe jej výsledkov by sa do júna 2012 malo urobiť ich prehodnotenie. Sestrám by sa okrem iného zároveň ešte v tomto roku malo zaviesť päťdňové pracovné voľno na aktivity sústavného vzdelávania. Pri príprave novej verejnej minimálnej siete zdravotnej starostlivosti sa zase majú zohľadniť požiadavky sestier na zvýšenie kapacít ošetrovateľskej starostlivosti. Petičnú akciu s názvom "Keď sa nepostaráme my o seba, kto sa postará o vás" spustila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v polovici februára. Zameraná je na sedem oblastí, v ktorých zdravotníci požadujú zlepšenie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: