Program Niečo naviac pokračuje aj v júni!

Po druhý krát v tomto roku smerujú kroky zdravotných klaunov do miest a nemocníc, ktoré počas roka pravidelne nenavštevujeme. I v prípade programu Niečo naviac zdravotní klauni prinesú malým pacientom dobrú náladu a smiech, pokúsia sa ich odpútať od bolesti a traumy z toho, že nie sú vo svojom rodinnom a známom prostredí. Dôležitú úlohu bude i tentoraz zohrávať humor, veselé pesničky a zaujímavé „liečebné postupy“, ktoré už neraz pomohli prekonať strach z rozličných vyšetrení, procedúr a zákrokov.
 
V júni sa zdravotní klauni a klaunky pokúsia vykúzliť na tvárach malých pacientov úsmev v nasledovných nemocniciach:

 • 1.6.2011 Nemocnica Alexandra Wintera n. o. Piešťany, o 14:00
 • 7.6.2011 Nemocnica Poprad, a. s., o 14:00
 • 9.6.2011 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, o 14:00
 • 9.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, o 14:00
 • 15.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, o 14:00
 • 15.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a. s., o 14:00
 • 16.6.2011 Nemocnice s poliklinikami n. o. prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany, o 14:00
 • 16.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, o 14:00
 • 16.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o., 14:00
 • 20.6.2011 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o., Bardejov, o 14:00
 • 20.6.2011 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého Dolný Kubín, o 14:00
 • 22.6.2011 Nemocnice s poliklinikami n. o. prevádzka zdravotníckeho zariadenia Levice, o 14:00
 • 23.6.2011 Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p., o 14:00
 • 23.6.2011 Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica s.r.o., o 14:00
 • 29.6.2011 Nemocnica Zvolen a. s., o 14:00

Autor článku: Mgr. Zuzana Kostovčíková, projektová manažérka

Dátum zverejnenia: