Osteoporóza - čo je to a koho ohrozuje

Osteoporóza - čo je to a koho ohrozuje
Zdroj: bigstockphoto.com

Osteoporóza je jedným z najzávažnejších ochorení kostí. Je charakterizovaná znížením obsahu kosti, zmenami mikroštruktúry a funkcie kosti. Dôsledkom týchto zmien je znížená kvalita kostného tkaniva a zvýšené riziko zlomenín kostí.

A toto riziko, ktoré je vysoké, je hlavným problémom, ktorý pacienta ohrozuje.

Najnovšia definícia hovorí, že osteoporóza je charakterizovaná znížením pevnosti kosti, ktoré predurčuje postihnutú osobu k zvýšenému riziku zlomenín. Kostná sila je tvorená zložkami množstva kostnej hmoty, makroarchitektoniky (veľkosť, tvar kosti), mikroarchitektoniky (počet a hrúbka kostných trámcov), zložkou vlastností materiálu (minerály, kolagén) a dynamickou zložkou kostného obratu (novotvorba, odbúravanie kostí). Presná príčina osteoporózy nie je úplne známa. K jej rozvoju môžu prispieť rôzne faktory. Literatúra uvádza, že z dvoch tretín je osteoporóza podmienená geneticky. Či sa tieto podklady a vlohy prejavia, môžeme veľmi výrazne ovplyvniť. Ochorenie najčastejšie vzniká z nedostatku látok, ktoré sú potrebné na stavbu kostí. Je to hlavne vápnik, fosfor a vitamín D. Nedostatkom pohybu dochádza k narušeniu výživy kostí, bez opakovaného zaťažovania kostí pohybom nedôjde k udržaniu a k výstavbe kostnej hmoty.

Proces rednutia kostí môže začať aj v priebehu niektorých ochorení, ako sú napr.: zápalové reumatické choroby, ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním (štítna žľaza, nadobličky…), ochorenia tráviaceho traktu, pečene, obličiek, nádorové ochorenia, stavy po operáciách žalúdka, vaječníkov a ďalšie. Osteoporózu môžu podporovať aj niektoré lieky. Patria sem najmä tzv. glukokortikoidy – používané napr. u chorých so zápalovými reumatickými chorobami, astmou…, ďalej tzv. antiepileptiká – lieky ordinované pri epilepsii, lieky na zvýšenie odvodnenia – netiazidové diuretiká, niektoré psychofarmaká atď.

Ohrozené sú aj osoby, ktoré fajčia, požívajú alkohol, pijú väčšie množstvo kávy a rôzne nápoje s vysokým obsahom fosforu (farebné „kolové“ limonády…) i osoby, ktoré majú nedostatok vitamínu D v potrave (prehnané dodržiavanie diéty bez tukov, vegáni, niektorí makrobiotici). Z vonkajších príčin sú to často toxické látky v potravinách a vo vode (napr. hliník a iné).

Ako často sa osteoporóza vyskytuje? Môže ohrozovať aj mňa?

Všeobecne sa dá povedať, že osteoporózou môže trpieť každý. Vyskytujú sa však skupiny, ktoré sú ohrozené viac, hlavne jedinci s nedostatočne vybudovaným množstvom kostnej hmoty do dospelosti, jedinci s prítomnými rizikovými faktormi a jedinci s ochoreniami, dôsledkom ktorých vzniká osteoporóza.

Osteoporóza najčastejšie postihuje ženy v postklimakterickom období, teda niekoľko rokov po prechode.

Osteoporóza nie je vylúčená ani u detí a mužov. Výskyt u detí je našťastie menej častý a obyčajne ide o osteoporózu v dôsledku iného ochorenia. U mužov sa osteoporóza vyskytuje tiež, i keď nie tak často ako u žien. Zatiaľ, čo u žien dochádza po prechode k relatívne náhlemu poklesu produkcie pohlavných hormónov (estrogénov), u mužov klesá produkcia testosterónu pomalšie a osteoporóza u nich vznikne až v neskoršom veku. Typické zlomeniny na báze osteporózy sú v oblasti zápästia, tiel stavcov a horného úseku stehnovej kosti – hlavne krčku, ale tiež panvy, horného úseku ramennej kosti, dolného úseku stehnovej kosti a rebier.Preto musí byť akákoľvek zlomenina u osôb starších ako 50 rokov, pokiaľ k nej dôjde bez závažného úrazu, posudzovaná ako možný dôsledok osteoporózy a mala by byť podnetom k podrobnému vyšetreniu.

Zistiť výskyt osteoporózy v populácii je veľmi ťažké. Odhaduje sa, že na Slovensku je postihnutých osteoporózou 8 percent obyvateľstva, t. j. 400 000 obyvateľov. Ďalšie odhady uvádzajú, že:

  • 1/3 žien po prechode je ohrozená rýchlym úbytkom kostnej hmoty,
  • každá tretia žena staršia ako 65 rokov, bude mať zlomeninu stavca,
  • každá druhá žena a tretí muž nad 65 rokov budú postihnutí nejakou zlomeninou.

Výskyt zlomenín na základe osteoporózy stúpa. Predpokladá sa, že v nasledujúcich 20 rokoch dôjde k zdvojnásobeniu počtu pacientov s osteoporózou a k strojnásobeniu počtu zlomenín stehnovej kosti na základe osteoporózy.

Autor článku: MUDr. Elena Ďurišová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: