Prácu videonystagmografie skvalitní vo Vranove kalorický stimulátor

Vranovská nemocnica uviedla v marci tohto roka do prevádzky Centrum pre vertigo, kde realizujú vyšetrenia a liečbu závratových stavov pacientov prostredníctvom moderného prístroja s názvom videonystagmografia. Zariadenie bude o niekoľko dní pracovať pomocou ďalšieho prídavného modulu - vodného kalorického stimulátora. Podľa Lenky Lidíkovej z neurologického oddelenia Vranovskej nemocnice sa tak práca videonystagmografie posunie na kvalitatívne vyššiu úroveň. Nový prídavný modul získalo zdravotnícke zariadenie vďaka finančnému daru International Women's Club of Bratislava. Centrum pre vertigo na neurologickom oddelení nemocnice realizuje liečbu závratových stavov pomocou videonystagmografie už niekoľko mesiacov. Princípom tohto prístroja je snímanie pohybu oka pomocou infračervenej kamery nasadenej na svetlotesnej maske. "Systém umožňuje vykonávať vizuálnu, polohovú, vibračnú, kalorickú stimuláciu vestibulárneho aparátu, on-line pozorovať reakciu pacienta a snímať dáta v grafickej a číselnej podobe," objasnila Lidíková. "Modulárny systém umožňuje spresniť pôvod závratov, ktoré môžu byť príznakom neurologických ochorení - cievnej mozgovej príhody, tumoru mozgu, sclerosis multiplex, migrény. Ďalej môže ísť o ochorenia vnútorného ucha a to benígneho polohového paroxyzmálneho vertiga, Meniérovu chorobu či cholesteatóm, vnútornú chorobu, ale aj psychologickú a psychiatrickú príčinu závratov," doplnila Lidíková s tým, že práve prostredníctvom videonystagmografie je možné začať včasný a kvalitný terapeutický postup.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: