Návrh na optimalizáciu lôžkovej starostlivosti zo strany VšZP

NÁZOV Kraj OBEC ODDELENIE ZÁVER RIEŠENIE

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA medicína drogových závislostí
DETSKÁ OZDRAVOVŇA KREMNICKÉ BANE Banská Bystrica KREMNICKÉ BANE pediatria
DFNSP BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA pediatria
DFNSP BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA cystická fibróza
DFNSP BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA detská chirurgia
DFNSP BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA dlhodobo chorých
DFNSP BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA pediatrická anestéziológia
DFNSP BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA pediatrická hematológia a onkológia
DFNSP BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA pediatrická intenzívna medicína
DOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, N.O. Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA hospic
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA vnútorné lekárstvo
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA infektológia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA pneumológia a ftizeológia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA neurológia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA psychiatria redukcia zásadná redukcia počtu lôžok
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA gynekológia a pôrodníctvo
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA chirurgia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA ortopédia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA urológia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA úrazová chirurgia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA otorinolaryngológia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA oftalmológia redukcia zásadná redukcia počtu lôžok
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA dermatovenerológia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA klinická onkológia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA anestéziológia a intenzívna medicína
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA hematológia a transfuziológia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA neurochirurgia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA plastická chirurgia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA algeziológia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA neonatológia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA geriatria nezazmluvnenie "iné oddelenie interného zameranie v nemocnici Banská Bystrica; geriatrické oddelenie Zvolen"
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA nefrológia zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA cievna chirurgia
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA onkológia v gynekológii zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA pracovné lekárstvo
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA onkológia v chirurgii zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA onkológia v urológii zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
FNSP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA onkológia vo vnútornom lekárstve zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
GEMERMED S.R.O. Banská Bystrica TORNAĽA dlhodobo chorých nezazmluvnenie oddelenie dlhodobo chorých Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca
NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM KOVÁČOVÁ Banská Bystrica KOVÁČOVÁ fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NEMOCNICA HNÚŠŤA, N.O. Banská Bystrica HNÚŠŤA vnútorné lekárstvo nezazmluvnenie interné oddelenie Rimavská Sobota, Revúca
NEMOCNICA HNÚŠŤA, N.O. Banská Bystrica HNÚŠŤA ošetrovateľstvo
NEMOCNICA HNÚŠŤA, N.O. Banská Bystrica HNÚŠŤA dlhodobo chorých nezazmluvnenie "iné oddelenie obdobného zamerania v rámci nemocnice Hnúšťa; oddelenie dlhodobo chorých Rimavská Sobota, Revúca"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. Banská Bystrica BREZNO vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. Banská Bystrica BREZNO neurológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. Banská Bystrica BREZNO pediatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. Banská Bystrica BREZNO gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. Banská Bystrica BREZNO chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. Banská Bystrica BREZNO anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. Banská Bystrica BREZNO neonatológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. Banská Bystrica BREZNO dlhodobo chorých
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN pneumológia a ftizeológia nezazmluvnenie "pneumologické oddelenie Banská Bystrica; iné oddelenie interného zamerania v nemocnici Zvolen"
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN neurológia
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN psychiatria nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; psychiatrické oddelenie Kremnica, Banská Bystrica"
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN pediatria
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN chirurgia
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Banská Bystrica"
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN neonatológia
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica ZVOLEN geriatria
NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Banská Bystrica KRUPINA dlhodobo chorých
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica RIMAVSKÁ SOBOTA vnútorné lekárstvo
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica ŽIAR NAD HRONOM vnútorné lekárstvo
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica BANSKÁ ŠTIAVNICA vnútorné lekárstvo
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica ŽIAR NAD HRONOM pneumológia a ftizeológia nezazmluvnenie "pneumologické oddelenie Banská Bystrica; iné oddelenie v nemocnici Žiar nad Hronom interného zamerania"
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica RIMAVSKÁ SOBOTA neurológia
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica ŽIAR NAD HRONOM neurológia
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica RIMAVSKÁ SOBOTA psychiatria
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica RIMAVSKÁ SOBOTA pediatria
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica ŽIAR NAD HRONOM pediatria
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica RIMAVSKÁ SOBOTA gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica ŽIAR NAD HRONOM gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica BANSKÁ ŠTIAVNICA gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica RIMAVSKÁ SOBOTA chirurgia
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica ŽIAR NAD HRONOM chirurgia
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica RIMAVSKÁ SOBOTA anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica ŽIAR NAD HRONOM anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica BANSKÁ ŠTIAVNICA anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica RIMAVSKÁ SOBOTA radiačná onkológia
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica RIMAVSKÁ SOBOTA neonatológia
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica ŽIAR NAD HRONOM neonatológia
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica BANSKÁ ŠTIAVNICA neonatológia
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica BANSKÁ ŠTIAVNICA ošetrovateľstvo
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica RIMAVSKÁ SOBOTA dlhodobo chorých
NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Banská Bystrica ŽIAR NAD HRONOM dlhodobo chorých
NSP REVÚCKA MEDICÍNSKO-HUMANITNÁ, N.O. Banská Bystrica REVÚCA vnútorné lekárstvo
NSP REVÚCKA MEDICÍNSKO-HUMANITNÁ, N.O. Banská Bystrica REVÚCA pediatria
NSP REVÚCKA MEDICÍNSKO-HUMANITNÁ, N.O. Banská Bystrica REVÚCA gynekológia a pôrodníctvo
NSP REVÚCKA MEDICÍNSKO-HUMANITNÁ, N.O. Banská Bystrica REVÚCA chirurgia
NSP REVÚCKA MEDICÍNSKO-HUMANITNÁ, N.O. Banská Bystrica REVÚCA neonatológia
NSP REVÚCKA MEDICÍNSKO-HUMANITNÁ, N.O. Banská Bystrica REVÚCA dlhodobo chorých
OFTAL S.R.O. Banská Bystrica ZVOLEN oftalmológia
OLÚ PSYCHIATRICKÝ PREDNÁ HORA Banská Bystrica MURÁNSKA HUTA psychiatria
OLÚ PSYCHIATRICKÝ PREDNÁ HORA Banská Bystrica MURÁNSKA HUTA medicína drogových závislostí
POLIKLINIKA - LDCH, S.R.O. Banská Bystrica DETVA dlhodobo chorých
PRO VITAE, OBČIANSKE ZDRUŽENIE Banská Bystrica LUČENEC hospic
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PROF.MATULAYA KREMNICA Banská Bystrica KREMNICA psychiatria
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PROF.MATULAYA KREMNICA Banská Bystrica KREMNICA gerontopsychiatria
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PROF.MATULAYA KREMNICA Banská Bystrica KREMNICA detská psychiatria
STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA anestéziológia a intenzívna medicína
STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA kardiológia
STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA kardiochirurgia
STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA arytmia a koronárna jednotka
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC vnútorné lekárstvo
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC infektológia
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC pneumológia a ftizeológia
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC neurológia
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC pediatria
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC gynekológia a pôrodníctvo
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC chirurgia
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC ortopédia
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC urológia
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC otorinolaryngológia
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC oftalmológia nezazmluvnenie "JAS; očné oddelenie Banská Bystrica"
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC anestéziológia a intenzívna medicína
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC radiačná onkológia
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC neonatológia
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC cievna chirurgia nezazmluvnenie "JAS; oddelenie cievnej chirurgie Banská Bystrica; chirurgické oddelenie Lučenec"
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC dlhodobo chorých
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. LUČENEC Banská Bystrica LUČENEC pediatrická intenzívna medicína nezazmluvnenie "pediatrické oddelenie v nemocnici Lučenec; Detská FN Banská Bystrica"
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ Banská Bystrica VEĽKÝ KRTÍŠ vnútorné lekárstvo
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ Banská Bystrica VEĽKÝ KRTÍŠ pediatria nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; pediatrické oddelenie Lučenec"
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ Banská Bystrica VEĽKÝ KRTÍŠ chirurgia
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ Banská Bystrica VEĽKÝ KRTÍŠ anestéziológia a intenzívna medicína nezazmluvnenie anesteziologické oddelenie Lučenec
VŠEOBECNÁ NSP, N.O. VEĽKÝ KRTÍŠ Banská Bystrica VEĽKÝ KRTÍŠ dlhodobo chorých
CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ Bratislava BRATISLAVA medicína drogových závislostí
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatria
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA neonatológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatrická neurológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA detská psychiatria
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA detská chirurgia
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatrická ortopédia
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatrická urológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatrická otorinolaryngológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA detská dermatovenerológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA transplantačné
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatrická anestéziológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatrická hematológia a onkológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NSP BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatrická oftalmológia
DO BIELA SKALA, SPOL. S R.O. Bratislava ČASTÁ fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
LIEČEBŇA SV. FRANTIŠKA, A.S. Bratislava BRATISLAVA dlhodobo chorých
LIEČEBŇA SV. FRANTIŠKA, A.S. Bratislava BRATISLAVA hospic
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA chirurgia
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA klinická onkológia
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA anestéziológia a intenzívna medicína
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA hematológia a transfuziológia
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA radiačná onkológia
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA onkológia v gynekológii
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA onkológia v chirurgii
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Bratislava BRATISLAVA anestéziológia a intenzívna medicína
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Bratislava BRATISLAVA kardiológia
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Bratislava BRATISLAVA angiológia
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Bratislava BRATISLAVA cievna chirurgia
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Bratislava BRATISLAVA kardiochirurgia
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Bratislava BRATISLAVA pediatrická kardiológia
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Bratislava BRATISLAVA transplantačné
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Bratislava BRATISLAVA arytmia a koronárna jednotka
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Bratislava BRATISLAVA pediatrická anestéziológia
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA neurológia
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA gynekológia a pôrodníctvo nezazmluvnenie "JAS; gynekologické oddelenie UN Bratislava"
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA chirurgia
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA ortopédia nezazmluvnenie "JAS; ortopedické oddelenie UN Bratislava"
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA urológia nezazmluvnenie "JAS; urologické oddelenie UN Bratislava"
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA úrazová chirurgia
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA otorinolaryngológia
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA oftalmológia
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. Bratislava BRATISLAVA kardiológia
NEMOCNIČNÁ A.S. Bratislava MALACKY vnútorné lekárstvo
NEMOCNIČNÁ A.S. Bratislava MALACKY gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNIČNÁ A.S. Bratislava MALACKY chirurgia
NEMOCNIČNÁ A.S. Bratislava MALACKY anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNIČNÁ A.S. Bratislava MALACKY geriatria
NEMOCNIČNÁ A.S. Bratislava MALACKY dlhodobo chorých
NOVAPHARM,S.R.O. Bratislava BRATISLAVA vnútorné lekárstvo
NOVAPHARM,S.R.O. Bratislava BRATISLAVA neurológia
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA vnútorné lekárstvo
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA anestéziológia a intenzívna medicína
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA radiačná onkológia
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA nukleárna medicína
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA maxilofaciálna chirurgia
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA onkológia v gynekológii
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA onkológia v chirurgii
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PHILIPPA PINELA Bratislava PEZINOK psychiatria
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PHILIPPA PINELA Bratislava PEZINOK medicína drogových závislostí
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PHILIPPA PINELA Bratislava PEZINOK gerontopsychiatria
SANATÓRIUM AT, S.R.O. Bratislava BRATISLAVA medicína drogových závislostí nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava"
SANATÓRIUM KARPATIA, S.R.O. Bratislava LIMBACH fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
SANATÓRIUM KARPATIA, S.R.O. Bratislava LIMBACH dlhodobo chorých
SPORT & ENDO CLINIC S.R.O. Bratislava BRATISLAVA ortopédia
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKÚ PROTETIKU N.O. Bratislava BRATISLAVA ortopedická protetika
TETIS, S.R.O. Bratislava DUNAJSKÁ LUŽNÁ fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA vnútorné lekárstvo spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA infektológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pneumológia a ftizeológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA neurológia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA psychiatria spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatria presun presun do Detskej fakultnej nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA gynekológia a pôrodníctvo
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA chirurgia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA ortopédia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA urológia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA úrazová chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA otorinolaryngológia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA oftalmológia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA dermatovenerológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA klinická onkológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA anestéziológia a intenzívna medicína
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA hematológia a transfuziológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA neurochirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA plastická chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA foniatria zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA nukleárna medicína
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA gastroenterológia zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA neonatológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA geriatria spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA cievna chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA maxilofaciálna chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA gerontopsychiatria zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA cystická fibróza
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA hrudníková chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatrická pneumológia a ftizeológia presun presun do Detskej fakultnej nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA popáleninové
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA doliečovacie
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA dlhodobo chorých spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA chirurgia ruky zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA arytmia a koronárna jednotka
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pracovné lekárstvo
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA pediatrická infektológia presun presun do Detskej fakultnej nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Bratislava BRATISLAVA spondylochirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. Bratislava BRATISLAVA vnútorné lekárstvo
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. Bratislava BRATISLAVA chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. Bratislava BRATISLAVA klinická onkológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. Bratislava BRATISLAVA anestéziológia a intenzívna medicína
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. Bratislava BRATISLAVA ošetrovateľstvo
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. Bratislava BRATISLAVA dlhodobo chorých
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. Bratislava BRATISLAVA paliatívna medicína
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S.R.O. Bratislava BRATISLAVA hospic
CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ KOŠICE Košice KOŠICE medicína drogových závislostí
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice KOŠICE pediatria
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice KOŠICE neonatológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice KOŠICE cystická fibróza
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice KOŠICE pediatrická neurológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice KOŠICE detská chirurgia
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice KOŠICE pediatrická otorinolaryngológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice KOŠICE pediatrická anestéziológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice KOŠICE pediatrická hematológia a onkológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice KOŠICE pediatrická infektológia
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice KOŠICE pediatrická intenzívna medicína
DETSKÁ PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA N.O. HRAŇ Košice HRAŇ detská psychiatria
FMC - DIALYZAČNÉ SLUŽBY, S.R.O. Košice KOŠICE nefrológia nezazmluvnenie iné interné oddelenia v Košiciach
GERIA, s.r.o. Košice Trebišov dlhodobo chorých
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE neurológia
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE chirurgia
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE ortopédia
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE otorinolaryngológia
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE oftalmológia nezazmluvnenie "JAS; očné oddelenie UNLP Košice"
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE dermatovenerológia
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE plastická chirurgia
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE neonatológia
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE popáleninové
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE dlhodobo chorých
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1.SÚKR.NEMOC. Košice KOŠICE pracovné lekárstvo nezazmluvnenie oddelenie pracovného lekárstva UNLP Košice
NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. Košice KROMPACHY vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. Košice KROMPACHY pediatria
NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. Košice KROMPACHY gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. Košice KROMPACHY chirurgia
NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. Košice KROMPACHY dermatovenerológia nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; dermatovenerologické oddelenie Košice, Prešov, Poprad"
NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. Košice KROMPACHY anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. Košice KROMPACHY neonatológia
NEMOCNICA KROMPACHY, SPOL.S R.O. Košice KROMPACHY doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. Košice SPIŠSKÁ NOVÁ VES vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. Košice SPIŠSKÁ NOVÁ VES neurológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. Košice SPIŠSKÁ NOVÁ VES pediatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. Košice SPIŠSKÁ NOVÁ VES gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. Košice SPIŠSKÁ NOVÁ VES chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. Košice SPIŠSKÁ NOVÁ VES úrazová chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. Košice SPIŠSKÁ NOVÁ VES anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. Košice SPIŠSKÁ NOVÁ VES fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. Košice SPIŠSKÁ NOVÁ VES neonatológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. Košice SPIŠSKÁ NOVÁ VES dlhodobo chorých
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA neurológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA psychiatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA pediatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA ortopédia nezazmluvnenie "JAS, chirurgické oddelenie Rožňava; ortopedické oddelenie Košice"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA úrazová chirurgia nezazmluvnenie "chirurgické oddelenie Rožňava; oddelenie úrazovej chirurgie Košice, Spišská Nová Ves"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA neonatológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA geriatria nezazmluvnenie iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA Košice ROŽŇAVA dlhodobo chorých
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE infektológia nezazmluvnenie "infektologické oddelenie Trebišov, Košice; iné oddelenie obdobného zamerania v nemocnici Humenné"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE pneumológia a ftizeológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE neurológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE pediatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE ortopédia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE urológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE úrazová chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Košice"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE oftalmológia nezazmluvnenie JAS, očné oddelenie Košice
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE dermatovenerológia nezazmluvnenie "ambulatná, stacionárna forma; dermatovenerologické oddelenie Košice "
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE klinická onkológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKO U ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE neonatológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE geriatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALCE ,A.S. Košice MICHALOVCE doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenie interného zamerania v nemocnici Michalovce
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. Košice MICHALOVCE dlhodobo chorých nezazmluvnenie oddelenie dlhodobo chorých Humenné, Trebišov, Sobrance
NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, N.O. Košice KRÁĽOVSKÝ CHLMEC vnútorné lekárstvo
NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, N.O. Košice KRÁĽOVSKÝ CHLMEC pediatria
NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, N.O. Košice KRÁĽOVSKÝ CHLMEC gynekológia a pôrodníctvo
NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, N.O. Košice KRÁĽOVSKÝ CHLMEC chirurgia
NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, N.O. Košice KRÁĽOVSKÝ CHLMEC úrazová chirurgia nezazmluvnenie chirurgické oddelenie Kráľovský Chlmec, oddelenei úrazovej chirurgie Trebišov
NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, N.O. Košice KRÁĽOVSKÝ CHLMEC anestéziológia a intenzívna medicína
NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, N.O. Košice KRÁĽOVSKÝ CHLMEC neonatológia
NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, N.O. Košice KRÁĽOVSKÝ CHLMEC doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenie obdobného zameranie v nemocnici Kráľovský Chlmec
NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, N.O. Košice KRÁĽOVSKÝ CHLMEC dlhodobo chorých
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV vnútorné lekárstvo
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV infektológia
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV pneumológia a ftizeológia
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV neurológia
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV psychiatria
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV pediatria
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV gynekológia a pôrodníctvo
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV chirurgia
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV úrazová chirurgia
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Košice"
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV oftalmológia nezazmluvnenie "JAS; očné oddelenie Košice"
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV dermatovenerológia nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; dermatovenerologické oddelenie Košice"
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV klinická onkológia
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV anestéziológia a intenzívna medicína
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV neonatológia
NSP TREBIŠOV, A.S. Košice TREBIŠOV dlhodobo chorých
POLIKLINIKA VEĽKÉ KAPUŠANY N.O. Košice VEĽKÉ KAPUŠANY ošetrovateľstvo
PRO VITAE N.O. Košice GELNICA dlhodobo chorých
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI Košice PLEŠIVEC psychiatria
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, N.O. Košice MICHALOVCE psychiatria
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, N.O. Košice MICHALOVCE detská psychiatria
REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. Košice SOBRANCE vnútorné lekárstvo
REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. Košice SOBRANCE dlhodobo chorých
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE vnútorné lekárstvo spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE infektológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE pneumológia a ftizeológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE neurológia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE psychiatria
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE pracovné lekárstvo
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE gynekológia a pôrodníctvo
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE ortopédia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE urológia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE úrazová chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE otorinolaryngológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE oftalmológia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE dermatovenerológia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE klinická onkológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE anestéziológia a intenzívna medicína
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE hematológia a transfuziológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE neurochirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE plastická chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE reumatológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE gastroenterológia zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE neonatológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE geriatria
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE endokrinológia zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE maxilofaciálna chirurgia spájanie spájanie kliník/oddelení
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE onkológia v otorinolaryngológii zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE detská psychiatria
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE hrudníková chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE doliečovacie
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE dlhodobo chorých
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE transplantačné
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE onkológia v gynekológii zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE arytmia a koronárna jednotka
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE onkológia v chirurgii zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE Košice KOŠICE onkológia v urológii zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. Košice KOŠICE gynekológia a pôrodníctvo
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. Košice KOŠICE otorinolaryngológia
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. Košice KOŠICE klinická onkológia
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. Košice KOŠICE anestéziológia a intenzívna medicína
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. Košice KOŠICE radiačná onkológia
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. Košice KOŠICE anestéziológia a intenzívna medicína
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. Košice KOŠICE kardiológia
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. Košice KOŠICE angiológia
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. Košice KOŠICE cievna chirurgia
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. Košice KOŠICE kardiochirurgia
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. Košice KOŠICE arytmia a koronárna jednotka
VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O. Košice KOŠICE geriatria
VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O. Košice KOŠICE dlhodobo chorých
VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O. Košice KOŠICE hospic
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. Košice KOŠICE vnútorné lekárstvo
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. Košice KOŠICE neurológia
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. Košice KOŠICE chirurgia
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. Košice KOŠICE ortopédia
ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. Košice KOŠICE anestéziológia a intenzívna medicína
Diecézna charita Nitra Nitra NITRA hospic
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA vnútorné lekárstvo
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA infektológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA neurológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA psychiatria redukcia zásadná redukcia počtu lôžok
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA pediatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA gynekológia a pôrodníctvo
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA ortopédia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA urológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA úrazová chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA otorinolaryngológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA oftalmológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA dermatovenerológia nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; dermatovenerologické oddelenie Nové Zámky"
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA klinická onkológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA anestéziológia a intenzívna medicína
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA neurochirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA plastická chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA radiačná onkológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA kardiológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA neonatológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA cievna chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra NITRA doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY vnútorné lekárstvo
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY pneumológia a ftizeológia nezazmluvnenie "pneumologické oddelenie Nitra; iné oddelenie interného zamerania v nemocnici Nové Zámky"
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY neurológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY psychiatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY pediatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY gynekológia a pôrodníctvo
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY ortopédia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY urológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY úrazová chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY otorinolaryngológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY oftalmológia nezazmluvnenie "JAS; očné oddelenie Nitra"
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY dermatovenerológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY klinická onkológia nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; onkologické oddelenie Nitra, Komárno"
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY anestéziológia a intenzívna medicína
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY neurochirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY neonatológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY geriatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY cievna chirurgia nezazmluvnenie "JAS; chirurgické oddelenie; oddelenie cievnej chirurgie Nitra"
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY doliečovacie
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Nitra NOVÉ ZÁMKY dlhodobo chorých nezazmluvnenie "iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice; oddelenie dlhodobo chorých Komárno"
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO vnútorné lekárstvo
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO pneumológia a ftizeológia nezazmluvnenie "pneumologické oddelenie Nitra; iné oddelenie interného zamerania v nemocnici Komárno"
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO neurológia
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO pediatria
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO gynekológia a pôrodníctvo
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO chirurgia
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Nové Zámky, Nitra"
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO klinická onkológia
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO anestéziológia a intenzívna medicína
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO radiačná onkológia
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO neonatológia
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO geriatria
FORLIFE N. O. Nitra KOMÁRNO dlhodobo chorých
HOSPIC SV. FRANTIŠEK Z ASSISI,N.O. Nitra PALÁRIKOVO hospic
HOSPITALE, S.R.O. Nitra ŠAHY vnútorné lekárstvo
HOSPITALE, S.R.O. Nitra ŠAHY gynekológia a pôrodníctvo nezazmluvnenie "JAS; gynekologické oddelenie Levice"
HOSPITALE, S.R.O. Nitra ŠAHY chirurgia nezazmluvnenie "JAS; chirurgické oddelenie Levice, Veľký Krtíš"
HOSPITALE, S.R.O. Nitra ŠAHY anestéziológia a intenzívna medicína nezazmluvnenie anesteziologické oddelenie Levice
HOSPITALE, S.R.O. Nitra ŠAHY dlhodobo chorých nezazmluvnenie oddelenie dlhodobo chorých Želiezovce, Levice, Veľký Krtíš
KARDIOCENTRUM NITRA SRO Nitra NITRA kardiológia
KARDIOCENTRUM NITRA SRO Nitra NITRA arytmia a koronárna jednotka
Mestská poliklinika Šurany Nitra ŠURANY klinická imunológia,detská klinická imunológia a alergológia
MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA Nitra ZLATÉ MORAVCE vnútorné lekárstvo
MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA Nitra ZLATÉ MORAVCE chirurgia
MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA Nitra ZLATÉ MORAVCE anestéziológia a intenzívna medicína nezazmluvnenie anesteziologické oddelenie Nitra, Levice
MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA Nitra ZLATÉ MORAVCE dlhodobo chorých nezazmluvnenie oddelenia obdobného zamerania v Nitre, Leviciach
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE vnútorné lekárstvo
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY vnútorné lekárstvo
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE neurológia
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY neurológia
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE pediatria
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY pediatria
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE chirurgia
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY chirurgia
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY ortopédia
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY urológia nezazmluvnenie "JAS; urologické oddelenie Nitra"
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE úrazová chirurgia
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY úrazová chirurgia
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Nitra, Nové Zámky"
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Nitra"
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE oftalmológia nezazmluvnenie "JAS; očné oddelenie Nitra"
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY oftalmológia nezazmluvnenie "JAS; očné oddelenie Nitra"
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE neonatológia
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY neonatológia
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY doliečovacie
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra LEVICE dlhodobo chorých
NEMOCNICE S POLIKLINIKAMI N. O. Nitra TOPOĽČANY dlhodobo chorých nezazmluvnenie "iné oddelenia interného zamerania v nemocnici Topoľčany; oddelenie dlhodobo chorých Nitra, Partizánske"
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE Nitra HRONOVCE psychiatria
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE Nitra HRONOVCE gerontopsychiatria
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE Nitra HRONOVCE drogové závislosti (liečba drogových závislostí)
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE Nitra VEĽKÉ ZÁLUŽIE psychiatria
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE Nitra VEĽKÉ ZÁLUŽIE medicína drogových závislostí
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE Nitra VEĽKÉ ZÁLUŽIE gerontopsychiatria
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR,N.O. Nitra NITRA pneumológia a ftizeológia
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR,N.O. Nitra NITRA klinická onkológia
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR,N.O. Nitra NITRA anestéziológia a intenzívna medicína
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR,N.O. Nitra NITRA geriatria
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR,N.O. Nitra NITRA dlhodobo chorých
WESPA S.R.O. Nitra ŽELIEZOVCE dlhodobo chorých
ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE Prešov BARDEJOV hospic
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV vnútorné lekárstvo
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV infektológia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV neurológia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV psychiatria redukcia zásadná redukcia počtu lôžok
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV pediatria
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV gynekológia a pôrodníctvo
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV chirurgia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV ortopédia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV urológia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV úrazová chirurgia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV otorinolaryngológia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV oftalmológia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV dermatovenerológia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV klinická onkológia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV anestéziológia a intenzívna medicína
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV hematológia a transfuziológia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV plastická chirurgia redukcia zásadná redukcia počtu lôžok
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV radiačná onkológia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV geriatria
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV cievna chirurgia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV maxilofaciálna chirurgia
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV dlhodobo chorých
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV onkológia v gynekológii zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV arytmia a koronárna jednotka
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV pracovné lekárstvo
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV onkológia v chirurgii zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
FNSP J.A. REIMANA PREŠOV Prešov PREŠOV onkológia v urológii zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
GABRIELA, N.O. Prešov PREŠOV ošetrovateľstvo
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. Prešov STARÁ ĽUBOVŇA vnútorné lekárstvo
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. Prešov STARÁ ĽUBOVŇA neurológia
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. Prešov STARÁ ĽUBOVŇA pediatria
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. Prešov STARÁ ĽUBOVŇA gynekológia a pôrodníctvo
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. Prešov STARÁ ĽUBOVŇA chirurgia
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. Prešov STARÁ ĽUBOVŇA úrazová chirurgia nezazmluvnenie "chirurgické oddelenie v Ľubovnianskej nemocnici; oddelenie úrazovej chirurgie Poprad, Bardejov"
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. Prešov STARÁ ĽUBOVŇA anestéziológia a intenzívna medicína
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. Prešov STARÁ ĽUBOVŇA neonatológia
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. Prešov STARÁ ĽUBOVŇA doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice
ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O. Prešov STARÁ ĽUBOVŇA dlhodobo chorých
M.V.MEDICÍNSKE CENTRUM SPOL. S R.O. Prešov PREŠOV fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia nezazmluvnenie ambulantná forma
M.V.MEDICÍNSKE CENTRUM SPOL. S R.O. Prešov HUMENNÉ paliatívna medicína nezazmluvnenie ambulantná forma
MEDICAL-CARE, S.R.O. Prešov PREŠOV dlhodobo chorých
MINERAL-SLOVAKIA, S.R.O. Prešov PREŠOV fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY Prešov VYŠNÉ HÁGY pneumológia a ftizeológia
NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY Prešov VYŠNÉ HÁGY chirurgia
NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY Prešov VYŠNÉ HÁGY oftalmológia
NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY Prešov VYŠNÉ HÁGY anestéziológia a intenzívna medicína
NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY Prešov VYŠNÉ HÁGY hrudníková chirurgia
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ infektológia nezazmluvnenie "infektologické oddelenie Trebišov, Prešov, Košice; iné oddelenie obdobného zamerania v nemocnici Humenné"
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ pneumológia a ftizeológia nezazmluvnenie "pneumologické oddelenie Michalovce, Prešov; iné oddelenie interného zamerania v nemocnici Humenné"
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ neurológia
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ pediatria
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ chirurgia
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ ortopédia
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ úrazová chirurgia
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ klinická onkológia nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; onkologické oddelenie Michalovce"
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ neonatológia
NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Prešov HUMENNÉ dlhodobo chorých
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK neurológia
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK pediatria
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK chirurgia
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK úrazová chirurgia nezazmluvnenie "chirurgické oddelenie v nemocnici Svidník; oddelenie úrazovej chirurgie Bardejov, Prešov, Vranov"
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Prešov"
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia nezazmluvnenie "ambulantná forma; FBLR oddelenie Stropkov"
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK neonatológia
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK geriatria
NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA Prešov SVIDNÍK doliečovacie
NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. Prešov KEŽMAROK vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. Prešov KEŽMAROK pediatria
NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. Prešov KEŽMAROK gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. Prešov KEŽMAROK anestéziológia a intenzívna medicína nezazmluvnenie anesteziologické oddelenie Poprad
NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. Prešov KEŽMAROK neonatológia
NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. Prešov KEŽMAROK geriatria nezazmluvnenie "interné oddelenie v nemocnici Kežmarok; geriatrické oddelenie Poprad"
NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA N.O. Prešov KEŽMAROK dlhodobo chorých
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD infektológia
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD neurológia
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD pediatria
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD chirurgia
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD ortopédia
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD urológia nezazmluvnenie "JAS; urologické oddelenie Levoča"
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD úrazová chirurgia
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Ružomberok, Prešov"
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD oftalmológia nezazmluvnenie "JAS; očné oddelenie Ružomberok, Prešov"
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD dermatovenerológia
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD neonatológia
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD geriatria
NEMOCNICA POPRAD, A.S. Prešov POPRAD arytmia a koronárna jednotka
NEMOCNICA SNINA, S.R.O. Prešov SNINA vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA SNINA, S.R.O. Prešov SNINA pediatria nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; pediatrické oddelenie Humenné"
NEMOCNICA SNINA, S.R.O. Prešov SNINA gynekológia a pôrodníctvo nezazmluvnenie "JAS; gynekologické oddelenie Humenné"
NEMOCNICA SNINA, S.R.O. Prešov SNINA chirurgia
NEMOCNICA SNINA, S.R.O. Prešov SNINA anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA SNINA, S.R.O. Prešov SNINA neonatológia nezazmluvnenie neonatologické oddelenie Humenné
NEMOCNICA SNINA, S.R.O. Prešov SNINA doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV vnútorné lekárstvo
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV neurológia
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV psychiatria
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV pediatria
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV gynekológia a pôrodníctvo
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV chirurgia
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV úrazová chirurgia
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV anestéziológia a intenzívna medicína
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV neonatológia
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV geriatria
NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Prešov BARDEJOV dlhodobo chorých
ORL HUMENNÉ, S.R.O. Prešov HUMENNÉ otorinolaryngológia
OŠETROVATEĽSKÉ CENTRUM, S.R.O. Prešov HUMENNÉ ADOS, ošetrovateľstvo
SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA Prešov KEŽMAROK hospic
ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB, N.O. Prešov POPRAD pediatrická pneumológia a ftizeológia
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU vnútorné lekárstvo
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov MEDZILABORCE vnútorné lekárstvo nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; interné oddelenie Humenné"
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU neurológia
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU pediatria
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU gynekológia a pôrodníctvo
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU chirurgia
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU úrazová chirurgia
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU anestéziológia a intenzívna medicína
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU neonatológia
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov STROPKOV geriatria nezazmluvnenie geriatrické oddelenie Svidník
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU doliečovacie
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov STROPKOV doliečovacie nezazmluvnenie doliečovacie oddelenie Svidník
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov MEDZILABORCE doliečovacie nezazmluvnenie oddelenia obdobného zamerania Humenné, Svidník
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov VRANOV NAD TOPĽOU ošetrovateľstvo
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov STROPKOV ošetrovateľstvo
VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N. O. Prešov STROPKOV dlhodobo chorých
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Prešov LEVOČA vnútorné lekárstvo
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Prešov LEVOČA neurológia
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Prešov LEVOČA psychiatria
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Prešov LEVOČA pediatria nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; pediatrické oddelenie Spišská Nová Ves, Krompachy, Poprad"
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Prešov LEVOČA gynekológia a pôrodníctvo nezazmluvnenie "JAS; gynekologické oddelenie Spišská Nová Ves, Poprad, Krompachy"
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Prešov LEVOČA chirurgia
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Prešov LEVOČA urológia
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Prešov LEVOČA úrazová chirurgia nezazmluvnenie "chirurgické oddelenie Levoča; oddelenie úrazovej chirurgie Spišská Nová Ves, Poprad"
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Prešov LEVOČA anestéziológia a intenzívna medicína
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU L EVOČA, A.S. Prešov LEVOČA neonatológia nezazmluvnenie neonatologické oddelenie Spišská Nová Ves, Krompachy, Poprad
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Prešov LEVOČA doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN vnútorné lekárstvo
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN infektológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN pneumológia a ftizeológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN neurológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN psychiatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN pediatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN gynekológia a pôrodníctvo
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN ortopédia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN urológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN úrazová chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN otorinolaryngológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN oftalmológia redukcia zásadná redukcia počtu lôžok
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN klinická onkológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN anestéziológia a intenzívna medicína
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN neonatológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN geriatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice
NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. Trenčín BÁNOVCE NAD BEBRAVOU vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. Trenčín BÁNOVCE NAD BEBRAVOU pediatria
NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. Trenčín BÁNOVCE NAD BEBRAVOU gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. Trenčín BÁNOVCE NAD BEBRAVOU chirurgia nezazmluvnenie "JAS; chirurgické oddelenie Partizánske, Trenčín"
NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. Trenčín BÁNOVCE NAD BEBRAVOU neonatológia
NEMOCNICA BÁNOVCE - 3.SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. Trenčín BÁNOVCE NAD BEBRAVOU dlhodobo chorých
NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. Trenčín HANDLOVÁ vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. Trenčín HANDLOVÁ pediatria nezazmluvnenie "ambualntná, stacionárna forma; pediatrické oddelenie Prievidza"
NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O. Trenčín HANDLOVÁ dlhodobo chorých
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N.O. Trenčín NOVÉ MESTO NAD VÁHOM fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE neurológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE pediatria nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; pediatrické oddelenie Bánovce, Prievidza, Topoľčany"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE gynekológia a pôrodníctvo nezazmluvnenie "JAS; gynekologické oddelenie Bánovce, Prievidza, Topoľčany"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE urológia nezazmluvnenie "JAS; urologické oddelenie Prievidza"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Prievidza"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia v nemocnici
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE novorodenecké postele nezazmluvnenie neonatologické oddelenie Bánovce, Prievidza, Topoľčany
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Trenčín PARTIZÁNSKE dlhodobo chorých
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. Trenčín ILAVA vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. Trenčín ILAVA gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. Trenčín ILAVA chirurgia nezazmluvnenie "JAS; chirurgické oddelenie Trenčín, Považská Bystrica"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. Trenčín ILAVA anestéziológia a intenzívna medicína nezazmluvnenie anesteziologické oddelenie Trenčín, Považská Bystrica
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. Trenčín ILAVA neonatológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. Trenčín ILAVA doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. Trenčín ILAVA dlhodobo chorých
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V ILAVE, N.O. Trenčín ILAVA paliatívna medicína nezazmluvnenie "iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice; paliatívne oddelenie Považská Bystrica"
NSP MYJAVA Trenčín MYJAVA vnútorné lekárstvo
NSP MYJAVA Trenčín MYJAVA pediatria
NSP MYJAVA Trenčín MYJAVA gynekológia a pôrodníctvo
NSP MYJAVA Trenčín MYJAVA chirurgia
NSP MYJAVA Trenčín MYJAVA anestéziológia a intenzívna medicína
NSP MYJAVA Trenčín MYJAVA fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NSP MYJAVA Trenčín MYJAVA doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia v nemocnici Myjava
NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM N.O. Trenčín NOVÉ MESTO NAD VÁHOM vnútorné lekárstvo nezazmluvnenie (liečebňa) oddelenie vnútorného lekárstva v nemocnici Nové Mesto nad Váhom NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA vnútorné lekárstvo NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA pneumológia a ftizeológia nezazmluvnenie "pneumologické oddelenie Trenčín, Žilina; iné oddelenie v nemocnici Považská Bystrica interného zamerania"
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA neurológia
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA psychiatria
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA pediatria
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA gynekológia a pôrodníctvo
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA chirurgia
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA ortopédia
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Trenčín"
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA dermatovenerológia
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA anestéziológia a intenzívna medicína
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA neonatológia
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA doliečovacie
NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA Trenčín POVAŽSKÁ BYSTRICA paliatívna medicína
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE vnútorné lekárstvo
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE pneumológia a ftizeológia
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE neurológia
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE psychiatria
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE pediatria
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE gynekológia a pôrodníctvo
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE chirurgia
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE ortopédia
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE urológia
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE úrazová chirurgia
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE otorinolaryngológia
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE oftalmológia nezazmluvnenie "JAS; očné oddelenie Trenčín, Banská Bystrica"
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE dermatovenerológia
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE klinická onkológia nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; onkologické oddelenie Trenčín, Banská Bystrica, Martin"
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE anestéziológia a intenzívna medicína
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE neonatológia
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE geriatria
NSP PRIEVIDZA Trenčín BOJNICE dlhodobo chorých nezazmluvnenie oddelenia obdobného zamerania v nemocnici Handlová, Partizánske, Prievidza
REFUGIUM N.O. Trenčín TRENČÍN hospic
SENIOR NITRIANSKE RUDNO, N.O. Trenčín NITRIANSKE RUDNO ošetrovateľstvo
VÄZENSKÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN vnútorné lekárstvo
VÄZENSKÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN pneumológia a ftizeológia
VÄZENSKÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN neurológia
VÄZENSKÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín TRENČÍN psychiatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA vnútorné lekárstvo
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA infektológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA pneumológia a ftizeológia redukcia zásadná redukcia počtu lôžok
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA neurológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA psychiatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA pediatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA gynekológia a pôrodníctvo
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA urológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA úrazová chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA otorinolaryngológia redukcia zásadná redukcia počtu lôžok
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA oftalmológia redukcia zásadná redukcia počtu lôžok
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA dermatovenerológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA klinická onkológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA anestéziológia a intenzívna medicína
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia nezazmluvnenie "ambulantná forma; iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice"
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA neonatológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA geriatria reprofilizácia oddelenia
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava TRNAVA dlhodobo chorých nezazmluvnenie "iné oddelenie obdobného zamerania bv rámci nemocnice; oddelenie dlhodobo chorých Hlohovec"
MERKATOR, S.R.O. Trnava ŠAMORÍN dlhodobo chorých
NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB Trnava PIEŠŤANY reumatológia
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. Trnava PIEŠŤANY vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. Trnava PIEŠŤANY pediatria
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. Trnava PIEŠŤANY gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. Trnava PIEŠŤANY chirurgia
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. Trnava PIEŠŤANY ortopédia
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. Trnava PIEŠŤANY anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. Trnava PIEŠŤANY neonatológia
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. Trnava PIEŠŤANY geriatria
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. Trnava PIEŠŤANY doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenie obdobného zameranie v nemocnici Piešťany
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA neurológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA pediatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA ortopédia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA úrazová chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Trnava, Bratislava"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA neonatológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, A.S. Trnava DUNAJSKÁ STREDA geriatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HLOHOVEC, S.R.O. Trnava HLOHOVEC dlhodobo chorých
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA infektológia nezazmluvnenie "infektologické oddelenie Trnava; iné oddelenie interného zamerania v nemocnici Skalica"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA neurológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA pediatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA ortopédia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA urológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Trnava"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S. Trnava SKALICA neonatológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA vnútorné lekárstvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA psychiatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA pediatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA gynekológia a pôrodníctvo
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA ortopédia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA urológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA úrazová chirurgia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Trnava"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA oftalmológia nezazmluvnenie "JAS; oftalmologické oddelenie Trnava"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA anestéziológia a intenzívna medicína
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia nezazmluvnenie "ambulantná forma; iné oddelenie obdobného zamerania v nemocnici Galanta"
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA neonatológia
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA geriatria
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Trnava GALANTA dlhodobo chorých nezazmluvnenie oddelenie dlhodobo chorých Lehnice, Hlohovec
TOLERANCIA N.O. Trnava TRSTICE hospic
VITALITA N.O. LEHNICE Trnava LEHNICE dlhodobo chorých
DETSKÁ OZDRAVOVŇA ŽELEZNÔ Žilina PARTIZÁNSKA ĽUPČA pediatria
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN vnútorné lekárstvo
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN neurológia
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN pediatria
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN gynekológia a pôrodníctvo
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN chirurgia
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN ortopédia
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN anestéziológia a intenzívna medicína
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia nezazmluvnenie ambulantná forma, iné oddelenie v nemocnici Dolný Kubín
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN neonatológia
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN doliečovacie nezazmluvnenie ambulantná forma, iné oddelenie v nemocnici Dolný Kubín
DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Žilina DOLNÝ KUBÍN dlhodobo chorých
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA vnútorné lekárstvo
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA infektológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA pneumológia a ftizeológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA neurológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA psychiatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA pediatria
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA gynekológia a pôrodníctvo
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA ortopédia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA urológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA úrazová chirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Martin, Ružomberok"
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA oftalmológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA dermatovenerológia nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; dermatovenerologické oddelenie Martin"
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA anestéziológia a intenzívna medicína
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA neurochirurgia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA radiačná onkológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA neonatológia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA cievna chirurgia nezazmluvnenie "JAS; chirurgické oddelenie; oddelenie cievnej chirurgie Martin"
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA medicína drogových závislostí
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA pediatrická ortopédia
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA dlhodobo chorých
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina ŽILINA arytmia a koronárna jednotka zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ vnútorné lekárstvo
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ pneumológia a ftizeológia nezazmluvnenie "Pneumologické oddelenie Martin; iné oddelenie v nemocnici Trstená interného zamerania"
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ psychiatria
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ pediatria
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ gynekológia a pôrodníctvo
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ chirurgia
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Martin, Ružomberok"
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ anestéziológia a intenzívna medicína
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ neonatológia
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ medicína drogových závislostí
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ dlhodobo chorých
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Žilina TRSTENÁ paliatívna medicína
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA vnútorné lekárstvo
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA neurológia
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA pediatria
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA gynekológia a pôrodníctvo
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA chirurgia
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA úrazová chirurgia
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA klinická onkológia nezazmluvnenie "ambulantná, stacionárna forma; onkologické oddelenie Žilina; iné oddelenie interného zamerania v nemocnici Čadca"
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA anestéziológia a intenzívna medicína
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA neonatológia
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenie v nemocnici Čadca
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA dlhodobo chorých
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA paliatívna medicína
KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Žilina ČADCA ošetrovateľstvo
LIEČEBŇA PRE DLHODOBO CHORÝCH ŠTIAVNIČKA Žilina RUŽOMBEROK dlhodobo chorých
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ vnútorné lekárstvo
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ neurológia
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ psychiatria
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ pediatria
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ gynekológia a pôrodníctvo
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ chirurgia
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ urológia nezazmluvnenie "JAS; urologické oddelenie Martin"
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ úrazová chirurgia
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ otorinolaryngológia nezazmluvnenie "JAS; ORL oddelenie Ružomberok"
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ anestéziológia a intenzívna medicína
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ neonatológia
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. IVANA STODOLU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Žilina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ doliečovacie
NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N.O. Žilina ĽUBOCHŇA diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N.O. Žilina ĽUBOCHŇA endokrinológia
NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N.O. Žilina ĽUBOCHŇA pediatrická endokrinológia
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Žilina SUČANY psychiatria
RIEKA, S.R.O. Žilina ŠÚTOVO medicína drogových závislostí nezazmluvnenie Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina, psychiatrické oddelenia Martin, Ružomberok, Sučany
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN vnútorné lekárstvo
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN infektológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN pneumológia a ftizeológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN neurológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN psychiatria
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN pediatria
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN gynekológia a pôrodníctvo
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN ortopédia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN urológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN úrazová chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN otorinolaryngológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN oftalmológia nezazmluvnenie "JAS; oftalmologické oddelenie Žilina"
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN dermatovenerológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN klinická onkológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN anestéziológia a intenzívna medicína
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN hematológia a transfuziológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN neurochirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN plastická chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN radiačná onkológia nezazmluvnenie oddelenie radiačnej onkológie Žilina
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN nukleárna medicína
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN kardiológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN neonatológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN cievna chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN maxilofaciálna chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN hrudníková chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN detská chirurgia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN arytmia a koronárna jednotka
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN pracovné lekárstvo
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN pediatrická anestéziológia
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN Žilina MARTIN pediatrická intenzívna medicína
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK vnútorné lekárstvo
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK infektológia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK pneumológia a ftizeológia nezazmluvnenie "pneumologické oddelenie Martin; iné oddelenie v nemocnici Ružomberok interného zamerania"
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK neurológia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK psychiatria
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK pediatria
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK gynekológia a pôrodníctvo
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK chirurgia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK ortopédia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK urológia nezazmluvnenie "JAS; urologické oddelenie Martin"
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK úrazová chirurgia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK otorinolaryngológia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK oftalmológia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK dermatovenerológia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK klinická onkológia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK anestéziológia a intenzívna medicína
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK neurochirurgia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK klinická imunológia,detská klinická imunológia a alergológia zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK gastroenterológia zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK kardiológia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK neonatológia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK geriatria
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK cievna chirurgia
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK medicína drogových závislostí zlúčenie zlúčenie oddelení v rámci nemocnice
ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA Žilina RUŽOMBEROK doliečovacie nezazmluvnenie iné oddelenia obdobného zamerania v rámci nemocnice

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: