Lekári združení v LOZ očakavajú dialóg s premiérkou

Členovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) očakávajú rokovanie s premiérkou Ivetou Radičovou o splnení svojich požiadaviek, ktoré v piatok (17.6.) označil celý snem LOZ za nanajvýš aktuálne.

"Čakáme na dialóg s pani premiérkou, nie na okrúhly stôl so 60 účastníkmi," uviedol pre TASR Marián Kollár, ktorého piatkový snem opätovne zvolil za svojho predsedu. LOZ od februára, keď Kollár abdikoval, dočasne viedol Michal Polician. Kollár bude na čele združenia stáť do najbližšieho snemu, ktorý by sa mal uskutočniť koncom roka. Stretnutie zástupcov LOZ s premiérkou Ivetou Radičovou (SDKÚ-DS) sa malo konať už v máji, no napokon sa neuskutočnilo.

LOZ bude medzi lekármi naďalej robiť prieskum, či schvaľujú ich požiadavky a či sú ochotní v prípade, že vláda nebude spolupracovať, podniknúť aj ďalšie kroky. Ak združeniu vláda nevyhovie a podpora požiadaviek LOZ bude medzi slovenskými lekármi rásť, Kollár nevylučuje podávanie výpovedí. To združenie avizovalo už v máji. "Ak sa nepohneme za rokovacím stolom, potom príde k inému pokračovaniu, ale tomu by sme sa veľmi radi vyhli." Dokedy budú odbory čakať na kroky premiérky či rezortu zdravotníctva predseda LOZ nechcel prezradiť. Podrobnosti združenie oznámi na tlačovej besede v stredu (22.6.).

LOZ požaduje splnenie štyroch požiadaviek. Prvou je dodržiavanie Zákonníka práce, personálneho normatívu a materiálno-technického zabezpečenia vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Združenie ďalej žiada dofinancovanie systému zdravotníctva zreálnením platieb. To by sa malo odraziť v lepšej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v odmeňovaní zdravotných pracovníkov. Ich platy by mali vzrásť na úroveň jeden a pol až trojnásobok priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve. LOZ nesúhlasí ani s transformáciou nemocníc a žiada jej zastavenie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: