korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností (SAFS) volá po vyššej transparentnosti

O korupcii vo vzťahoch lekárov a výrobcov liekov dnes hovorili na tlačovej konferencii zástupcovia Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností (SAFS) orientovaných na výskum a vývoj. Podľa nich sa o problémoch hovorí všeobecne a neadresne. Paušálne hodnotenie vzťahov farmaceutického priemyslu a odbornej zdravotníckej verejnosti vnímajú ako nástroj na zastieranie existujúcich problémov v systéme zdravotníctva. Hlavné deficity vidia v nedostatočnej implementácii legislatívnych rámcov, ktoré už existujú.

Podľa výkonnej riaditeľky SAFS Soni Strachotovej Slovensko má legislatívu, ktorá sa týka reklamy a marketingových postupov v oblasti liekov na predpis od vstupu do EÚ. "Od roku 2004 bola implementovaná do nášho zákona o lieku a reklame európska smernica 2001/83, ktorá sa venuje aktivitám farmaceutických výrobcov, ich reprezentantom, tomu, čo je povolené," vysvetlila. Podľa nej je táto európska legislatíva zapracovaná do zákona o reklame, do zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákona o zdravotnej starostlivosti, zákona o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti, Občianskeho a Obchodného zákonníka a Trestného zákona. "Farmaceutickí výrobcovia združení v SAFS sa navyše musia riadiť zákonnými normami platnými v ich domovských krajinách, ktoré sú tvrdšie a aj lepšie vymáhateľné," dodala Strachotová s tým, že farmaceutický priemysel má od roku 1997 zavedenú vlastnú samoreguláciu, ktorá je v mnohom prísnejšia ako samotná legislatíva. Dôkazom je Etický kódex SAFS, ktorý bol v roku 2004 pretransformovaný na Etický kódex farmaceutického priemyslu na Slovensku.

Problematiky vzťahov výrobcov liekov a lekárskych profesií sa dotkol aj člen predstavenstva SAFS Miroslav Lednár. Podľa neho by v prípade porušovania existujúcich regulácií a zákonov mali zasiahnuť štátne orgány. "Majú všetky nástroje na to, aby uplatnili zákony a postihli vinníkov," dodal. V mene SAFS adresoval výzvu všetkým, ktorí majú vedomosť o porušení zákona, aby sa riadili občianskou povinnosťou a vedomosť o porušení nahlásili príslušnému správnemu orgánu alebo orgánom činným v trestnom konaní. "Sme v prostredí kolektívnej viny, hovorí sa o korumpovaní lekárov a nikdy sa nepoukázalo na nejaký konkrétny príklad," uzavrel Lednár.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: