korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Vnímame aj my zemské magnetické pole?

Špecifická bielkovina v sietnici ľudského oka má molekulárnu schopnosť fungovať ako svetlocitlivý senzor magnetického poľa.

V časopise Nature Communications to oznámil trojčlenný tím, ktorý viedol neurobiológ Steven Reppert z University of Massachusetts v americkom Worcesteri. Prvou autorkou článku bola jeho doktorandka Lauren Foleyová. Zistili, že bielkovina hCRY2 (ľudský kryptochróm 2), hojne produkovaná v sietnici ľudského oka, dokáže po implantácii do ovocnej mušky drozofily vnímať magnetické pole.

Chemické reakcie citlivé na svetlo, na ktorých sa podieľa flavobielkovina kryptochróm (CRY), podľa pomerne veľkého súboru poznatkov zohrávajú dôležitú úlohu vo vnímaní magnetického poľa Zeme mnohými druhmi sťahovavých živočíchov. Skoršie pokusy s ovocnými muškami drozofilami v laboratóriu Stevena Repperta preukázali, že kryptochrómová bielkovina, vyskytujúca sa v organizmoch týchto mušiek, funguje ako magnetický senzor, ktorý závisí na svetle. S kolegami sa preto rozhodol preveriť, či má podobnú schopnosť aj hCRY2. Vytvorili genetický upravenú drozofilu, v ktorej organizme chýbala pôvodná kryptochrómová bielkovina. Miesto toho produkovala hCRY2.

Pomocou v minulosti vyvinutej metodiky analýzy a vysvetľovania správania drozofíl následne potvrdili, že tieto transgenické mušky vnímali a reagovali na magnetické pole generované pri tomto pokuse cievkou. Ich reakcie záviseli na svetle. To preukazuje, že hCRY2 má molekulárnu schopnosť fungovať ako senzor magnetického poľa. Povzbudzuje to k ďalšiemu výskumu ľudského vnímania magnetizmu, zvlášť s dôrazom na otázku, či magnetické pole ovplyvňuje funkciu nášho zraku. Medzi vedcami však zatiaľ prevláda názor, že magnetický zmysel nemáme.

Zdroje: Nature Communications z 21.6.2011; Komuniké University of Massachusetts Medical School z 21.6.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: