korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Lekári pohrozili výpoveďami, majú 1500 podpisov

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Marián Kollár dnes na tlačovej besede oznámil, že ochota odborov na dialóg sa môže veľmi rýchlo zmeniť na český scenár. Podávanie výpovedí nevylúčil už túto jeseň.

LOZ robí prieskum v nemocniciach, kto z lekárov - zamestnancov by bol ochotný ísť aj do tvrdších krokov. Zatiaľ zozbierali pod Deklaráciu k pripravenosti ukončenia pracovného pomeru 1500 podpisov. "Minimálne začiatok leta by sme chceli využiť na to, aby sme sa zorientovali v situácii, ktorá môže nastať. Ak nebude vôľa na dialóg, po zozbieraní deklarácií sa rozhodneme, ako pôjdeme ďalej," uviedol predseda LOZ. Na konci tohto procesu môžu byť podľa neho aj hromadné výpovede. "Podľa súčasného záujmu našich kolegov o situáciu sme veľkí optimisti," dodal. Vo fakultných nemocniciach sa záujem o tvrdšie akcie pohybuje od 60 do 80 percent. Prieskum pritom ešte nie je ukončený vo všetkých nemocniciach a LOZ ho má vyhodnotiť v druhej polovici júla.

Kollár dodal, že zatiaľ čo v Česku boli pre lekárov priority platy, na Slovensku je najväčšou prioritou zastavenie plánovanej transformácie. "Transformácia nemocníc je posledný klinec do rakvy zdravotníctva. Vyhlasujeme SOS slovenskému zdravotníctvu," vyhlásil predseda LOZ. "Akciovka bude mať tiež vedenie, ktoré bude politicky dosadené a je predpoklad, že tam budú tie isté osoby, ktoré boli teraz. Nevidím dôvod, prečo keď niekto robil škodu doteraz, by v nej nepokračoval aj ďalej," povedal člen LOZ Roman Procházka s tým, že na Slovensku je súkromná finančná spoločnosť, ktorá je pri zdroji peňazí. "Má zdravotnú poisťovňu, ovláda zdravotné distribučné firmy, ovláda lekárne, má privátne kliniky a jediné, čo im chýba ako posledný bod reťazca, sú nemocnice. Keď budú mať pod palcom celý ten kolobeh, toky peňazí si budú môcť regulovať ako chcú," myslí si Procházka. "To, čo sa v iných segmentoch rozdeľuje, tu sa potichučky spája," dodal.

LOZ požaduje splnenie štyroch požiadaviek. Prvou je dodržiavanie Zákonníka práce, personálneho normatívu a materiálno-technického zabezpečenia vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Združenie ďalej žiada dofinancovanie systému zdravotníctva zreálnením platieb. To by sa malo odzrkadliť na lepšej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a odmeňovaní zdravotných pracovníkov. Ich platy by mali vzrásť na úroveň jeden a pol- až trojnásobok priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve. LOZ nesúhlasí ani s transformáciou nemocníc a žiada jej zastavenie.

Okrem pripomenutia svojich požiadaviek LOZ predložilo aj desatoro problémov slovenského zdravotníctva. Združenie medzi ne zaradilo nízku platbu štátu za poistenca, predražené nákupy v nemocniciach, dlhodobé podfinancovanie rezortu či nedodržiavanie Zákonníka práce. Ministerstvo zdravotníctva SR odborárom odkázalo, nech si sadnú za rokovací stôl s ministrom Ivanom Uhliarikom (KDH) tak, ako to robia ostatné stavovské združenia a prestalo odkazovať svoje požiadavky cez médiá. "Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, ktorú schválila Národná rada, je významným krokom k rastu platov lekárov. Takmer trojnásobok priemernej mzdy už dnes zarábajú lekári v nemocniciach, ktoré sa pred šiestimi rokmi transformovali na štátne akciové spoločnosti," uviedla v stanovisku hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Katarína Zollerová.
"Viete si asi predstaviť, čo vyriešia okrúhle stoly so 150 účastníkmi," reagoval na stanovisko ministerstva Kollár.

Rušenie lôžok je šetrenie na úkor pacienta

Avizované rušenie lôžok a nemocničných oddelení je šetrenie na úkor pacienta. Na dnešnej tlačovej konferencii tento názor prezentovalo Lekárske odborové združenie (LOZ). Väčšia časť oddelení, ktoré sa majú od júla tohto roka rušiť, na Slovensku podľa Romana Procházku z LOZ práve chýba. Ide najmä o sekcie, kde sa liečia dlhodobo chorí, paliatívne oddelenia, doliečovacie oddelenia a geriatrie. "Smeruje to do niečoho katastrofického," myslí si Procházka. LOZ kritizuje aj plánovaný presun nemocničnej liečby na jednodňovú starostlivosť. "Ja by som každému propagátorovi jednodňovej chirurgie doprial, aby si ju absolvoval. Urobíme laparoskopiu a pacientka by mala ísť ešte v ten istý deň domov?" pýta sa Procházka. Podľa neho je tento postup možný vo vyspelých štátoch, kde sú lepšie zabezpečené sociálne služby po operácii mimo nemocnice. Podľa hlavného odborníka rezortu zdravotníctva pre geriatriu Štefana Krajčíka nebolo rušenie geriatrických lôžok vopred s nikým konzultované. Po zlúčení kliník v Podunajských Biskupiciach a na Kramároch poklesne podľa neho počet geriatrických lôžok v Bratislave pod minimálnu stanovenú sieť. "Pri súčasnom nedostatku zariadení sociálnej starostlivosti, nedostatočnej domácej starostlivosti bude nakoniec jediným výsledkom významné zhoršenie zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých," uviedol hlavný odborník v stanovisku poskytnutom TASR. Najhoršia situácia je podľa neho v Bratislave, kde sa majú štyri oddelenia pre liečenie dlhodobo chorých spojiť do jedného a tak tri z nich zaniknú.

Ministerstvo je pripravené vyhovieť požiadavkám LOZ

Ministerstvo zdravotníctva vyzýva Lekárske odborové združenie (LOZ), aby si sadlo za rokovací stôl s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom tak, ako to robia ostatné stavovské združenia a prestalo odkazovať svoje požiadavky cez médiá. Ministerstvo zdravotníctva je pripravené nájsť dohodu s LOZ tak, aby na požiadavky lekárov nedoplatili pacienti. „Pozývam zástupcov LOZ za rokovací stôl, určite sa dohodneme,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. Prvá požiadavka LOZ na dodržiavanie Zákonníka práce, personálnych normatívov a materiálno technického zabezpečenia je plne legitímna. Ministerstvo zdravotníctva uskutoční sériu kontrol v zdravotníckych zariadeniach. V prípade zistenia nedostatkov požiada zriaďovateľov zdravotníckych zariadení o ich odstránenie.

Ministerstvo zdravotníctva súhlasí aj s druhou požiadavkou na dofinancovanie systému zdravotníctva zreálnením platieb. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva už začali rokovania s ministerstvom financií o budúcoročnom štátnom rozpočte. Medzi priority ministerstva zdravotníctva patrí zvýšenie odvodov štátu za svojich poistencov. Všetky peniaze využijú zdravotné poisťovne na zreálnenie platieb pre poskytovateľov zdravotníckych zariadení. Tretia a štvrtá požiadavka na rast platov, ktoré by mali vzrásť na jeden a pol až trojnásobok priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve (769 eur za rok 2010) úzko súvisí s transformáciou nemocníc na akciové spoločnosti, ktorú LOZ odmieta. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že LOZ nemá dostatok informácií o mzdách lekárov v zdravotníckych zariadeniach.

Priemerný plat lekárov vo fakultných a univerzitných nemocniciach, ktoré fungujú ako príspevkové organizácie bol za rok 2010 - 1612,77 eur. To je viac ako dvojnásobok priemernej mzdy. Priemerný plat lekárov vo fakultných a univerzitných nemocniciach, ktoré fungujú ako akciové spoločnosti bol za rok 2010 - 2010,69 eur. Je to takmer trojnásobok priemernej mzdy. Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, ktorú schválila Národná rada SR, je významným krokom k rastu platov lekárov. Takmer trojnásobok priemernej mzdy už dnes zarábajú lekári v nemocniciach, ktoré sa pred 6 rokmi transformovali na štátne akciové spoločnosti.

Dôvodom, prečo v akciových spoločnostiach zarábajú lekári viac je, že manažment nemocníc musí hospodáriť efektívnejšie, aby sa nemocnica veľmi nezadlžovala a nehrozili jej exekúcie, musí viesť prehľadné účtovníctvo, každoročne sa nemocnica podrobuje nezávislému auditu a zverejňuje výročnú správu. Všetky nemocnice, ktoré sa v minulosti transformovali na akciové spoločnosti hospodária vyrovnane alebo s miernym ziskom. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo aj ďalšie zákony, ktoré povedú k šetreniu verejných zdrojov, ktoré smerujú do zdravotníctva. Po schválení liekovej politiky v Národnej rade, očakávame ročnú úsporu okolo 200 miliónov eur. Kľúčovými bodmi liekovej politiky sú: nastavenie cien liekov na 2. najnižšiu cenu v Európskej únii, či zavedenie generickej preskripcie. Všetky ušetrené peniaze budú môcť nemocnice využiť pre pacientov a na zvýšenie platov lekárov a sestier. „Vyzývam LOZ, aby verejne podporili reformy ministerstva zdravotníctva, pretože iba vtedy dostanú pacienti lepšiu zdravotnú starostlivosť a viac peňazí zostane na platy lekárov a sestier. V prípade, ak tak LOZ neurobí, je na mieste otázka, o čo v skutočnosti združeniu ide a prečo počas vlády, keď ekonomika prudko rástla mlčalo,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

Informácie poskytla Andrea Kozinková, MZ SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: