Deň narcisov 2011 podporil prvé projekty

K prvým podporeným projektom z výnosu verejnej zbierky Deň narcisov patria Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov po liečbe. "Okamžite po Dni narcisov posudzujeme žiadosti, ktoré nám počas prvého kvartálu daného roka prídu, a od mája sa už niektoré aj podporujú," potvrdila TASR výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine (LPR) Eva Kováčová. Ako ďalej uviedla, tzv. relaxačná týždňovka patrí k vlastným projektom LPR, ktoré materiálne, organizačne aj finančne zabezpečuje.

"Sú to pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska. Keďže ide o ľudí, ktorí sa nikdy nestretli, ktorí sú si cudzí, spája ich len to ochorenie, chystáme pre nich celotýždňový každodenný program," predstavila Kováčová projekt, s ktorým LPR začínala pred tromi rokmi. Prvá týždňovka sa uskutočnila už v máji, onkologickí pacienti budú relaxovať ešte na ďalších štyroch turnusoch. Na pobyte v Štrbe alebo Dudinciach sa ich zúčastní 220. Pre veľký záujem zrealizuje LPR od 13. do 19. augusta aj piaty turnus v Štrbe pre ďalších 54 pacientov. "Rozširujeme stavy, pretože ľudia už o tom vedia, cítia sa veľmi dobre a využívajú to," dodala Kováčová.

Vďaka podpore zo zbierky zrealizuje Klub Detskej Nádeje prvý letný tábor pre detských onkologických pacientov od 17. do 30. júla v Sanatóriu Tatranská Kotlina. Zúčastní sa na ňom asi 34 detí (prihlášky sa ešte prijímajú). Celkovo LPR vyčlenila na tábory pre detských onkologických pacientov zo Dňa narcisov sumu 35.000 eur. V rámci skvalitnenia života onkologických pacientov podporí LPR zo Dňa narcisov aj zakúpenie automobilu pre Svetielko pomoci v Košiciach. Zabezpečí prepravu detí na ambulantnú liečbu v rámci jednotlivých zdravotníckych zariadení vo východnej metropole Slovenska, ale aj prepravu chorých detí zo sociálne slabých rodín po absolvovanej liečbe z nemocnice domov.

V rámci Dňa narcisov sa vyzbieralo 965.270,43 eura

V rámci 15. ročníka Dňa narcisov, ktorý sa konal 15. apríla, sa vyzbieralo 965.270,43 eura. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave o rekordnom výnose v histórii zbierky informovala Eva Kováčová z Ligy proti rakovine (LPR). "Bolo to pre nás príjemné prekvapenie, že i v ťažkej ekonomickej situácii, ľudia dokážu vyjadriť spolupatričnosť a dôverujú nám," komentovala pre TASR výnos jubilejného ročníka zbierky Kováčová. Ako ďalej uviedla, dobrovoľníci vyzbierali do pokladničiek 923.741,90 eura, v rámci mobilnej sms zbierky prispeli klienti všetkých troch mobilných operátorov sumou 38.716 eur. Priamo na účet Dňa narcisov bolo zaslaných 2812,53 eura.

Čistý výnos Dňa narcisov predstavuje čiastku 932.612,97 eura. Z hrubého výnosu sa na materiálne, organizačné a prezentačné zabezpečenie zbierky použilo 32.657,46 eura. "Pri kampani takého rozsahu je to mimoriadne a nepredstavuje to viac ako 3 percentá z hrubého výnosu zbierky," spresnila Kováčová s tým, že LPR sa po prvý raz podarilo absolútne minimalizovať náklady na materiálne i organizačné zabezpečenie Dňa narcisov i vďaka jej partnerom. Z výnosu zbierky sa do organizačných zložiek LPR vráti čiastka 100.000 eur, ktorú použijú na zabezpečenie regionálnych potrieb a podpory. Ďalšou čiastkou 232.600 eur LPR podporí klinické a výskumné projekty, ktoré sa orientujú na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe. Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny, to znamená letné tábory pre detských onkologických pacientov, rekondično-rehabilitačné pobyty podporí LPR čiastkou 77.000 eur a paliatívnu a hospicovú starostlivosť sumou 65.700 eur. Na projekty a programy smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva, psychosociálnu pomoc pacientov je určených 457.312,97 eura.

Podľa prezidentky LPR Evy Sirackej príspevky pokryjú veľkú časť programu, ku ktorému Slovensko vyzvala Európska komisia, keď sa začal uplatňovať program Európske partnerstvo v boji proti rakovine. "Boli sme vyzvaní, aby sme sa začali venovať štyrom oblastiam - prevencii, medicínskej starostlivosti, psychosociálnej starostlivosti a výskumu. V prehľade týchto našich darov, ktoré schválila na základe žiadostí 11-členná komisia, sme mohli s uspokojením konštatovať, že sme prispeli v tomto štáte značne ku kontrole rakoviny, ktorú už možno považovať za epidémiu," dodala.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: