Poslanci ŽSK schválili transformáciu piatich zdravotníckych zariadení

Poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili na dnešnom zasadnutí po trojhodinovom rokovaní transformáciu piatich zdravotníckych zariadení v pôsobnosti samosprávneho kraja. Od 1. januára 2012 vznikne akciová spoločnosť Oravská poliklinika so sídlom v Námestove, Nemocnice ŽSK so sídlom v Dolnom Kubíne a nová rozpočtová organizácia Správa záväzkov a pohľadávok (SZP) so sídlom v Čadci.

Predseda ŽSK Juraj Blanár po schválení transformácie zdôraznil, že samosprávnemu kraju ju ukladá zákon. „V Nemocnici ŽSK budú naše štyri nemocnice s poliklinikou, ktoré budú mať zároveň status odštepných závodov - Kysucká, Hornooravská, Dolnooravská a Liptovská nemocnica. Čiže, zachová sa ich identita. Dôležité je, aby sme vytvorili jeden subjekt - SZP, ktorý bude naozaj silným voči vyjednávaniu so Sociálnou poisťovňou, ale aj so zdravotnou, a tá je predovšetkým dôležitá. Nielen s najväčšou, ale aj dvoma privátnymi zdravotnými poisťovňami, ktoré v tomto čase môžu tvoriť aj zisk. Napriek tomu, že v systéme je málo peňazí,“ skonštatoval Blanár.

Za nedôveryhodný považuje projekt transformácie nemocníc poslanec Ivan Chaban. „Nedôveryhodnosť je hlavne v tom, že rozhodovanie sa dáva do rúk len predsedu ŽSK. Aj keď sa to kryje tým, že by to malo prejsť schvaľovaním zastupiteľstva. Ale vyhlasovania o tom, čo sa odpredá, ako sa budú krájať nemocnice, je vyložene v rukách šéfa samosprávneho kraja,“ povedal Chaban.

Predseda komisie zdravotníctva zastupiteľstva ŽSK Štefan Zelník uviedol, že hlasoval proti transformácii nemocníc samosprávneho kraja. „Rešpektujem názor zdravotnej komisie, a tá jednoznačne odporučila pre zastupiteľstvo, aby to bolo budované na regionálnom princípe. Tak, ako môže fungovať akciová spoločnosť ako celok, tak môže fungovať aj nemocnica na regionálnom princípe. Keďže zdravotnícke zariadenia boli a sú budované pre základnú zdravotnú starostlivosť a istú lokalitu obyvateľstva. Čas ukáže, ako sa veľká akciová spoločnosť zhostí svojej úlohy, nechcel by som maľovať nejaké negatíva,“ povedal Zelník.

Súčasťou uznesenia o vzniku dvoch akciových spoločností je podľa predsedu ŽSK aj žiadosť vláde SR začleniť do konca roka do systému oddlženia štátnych nemocníc aj nemocnice samosprávneho kraja. „Zatiaľ, čo štátne nemocnice, ktoré budú musieť byť rovnako stransformované na akciové spoločnosti, budú zo štátu oddlžené, naše nemocnice, ktoré poskytujú za rovnakých podmienok zdravotnú starostlivosť, nebudú oddlžené. To znamená, že 333.000 obyvateľov nášho kraja, ktorým poskytujeme zdravotnú starostlivosť je postavených do pozície druhotných občanov. Náš záujem bol odložiť transformáciu, kým bude nastavený nový systém financovania od 1. januára 2014. Ten určí pravidlá, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska financovania zdravotnej starostlivosti,“ uzatvoril Blanár.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: