Petržalské Sanatórium AT je ohrozené postupom zdravotných poisťovní

Integrované Sanatórium AT pre liečenie drogových závislostí je vážne ohrozené postupom zdravotných poisťovní, uviedol dnes na tlačovej konferencii starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Po Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), ktorá sanatóriu plánuje vypovedať zmluvu k 1. júlu 2011, sa vedenie zariadenia obáva rozviazania zmlúv aj so zdravotnými poisťovňami Union a Dôvera, o ktorých sa dozvedelo z tlače. V súčasnosti má sanatórium s VšZP zazmluvnené posledné dve lôžka z celkového počtu 28. Aj tie však chce poisťovňa zrušiť. Podľa primára Ivana Novotného dostalo sanatórium ponuku premeniť lôžkové zariadenie na stacionárne s tým, že poisťovňa tak zachová poskytovaný finančný objem. Takéto riešenie je podľa Novotného nemysliteľné. "Nie je možné, aby sa pacient liečil z drogovej závislosti od ôsmej do štvrtej hodiny a potom išiel abstinovať domov do brlohu," uviedol.

Podľa slov vedenia liečebného zariadenia VšZP argumentovala tým, že pacienti môžu využiť Centrum pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici. Novotný však uvádza, že spomínané sanatórium, v ktorom kedysi pracoval, nie je komplexne zariadené a nedokáže pacientom pomôcť domestikovať sa v domácom prostredí. "Od nás odchádzajú pacienti zamestnaní a v budúcnosti z nich bude osoh. Nerozumiem krokom poisťovní, finančná podpora je len investícia do budúcnosti, ktorá sa štátu vráti. Myslím si, že poisťovne by mali s úctou prihliadať na to, čo Sanatórium AT urobilo pre Petržalku," okomentoval postupy orientované voči súkromným zariadeniam. anatórium AT, ktoré je možnosťami jediné svojho druhu v SR, bolo otvorené ako súkromné z dôvodu, aby mohlo fungovať nad rámec tradičných služieb, uviedla tlačová tajomníčka Mária Grebeňová-Laczová.

"Obmedzenie prevádzky je nezmyslom, ktorý ohrozí terapeutické výsledky pacientov," tvrdí vedenie sanatória. "Ochota liečiť sa trvá len pár hodín. Ak pacient nemá tú šancu kvôli nedostatku lôžok, môže názor zmeniť, môže exitovať," doplnil Novotný s tým, že väčšina pacientov pochádza z nesolventných rodín a po rozviazaní zmlúv by si museli lôžko uhradiť sami. Išlo by o sumu 40 eur denne. Súhlasí s ním aj starosta mestskej časti Petržalka Vladimír Bajan. "Človek by očakával opačnú tendenciu, že štát si uvedomí, že výsledky tejto resocializácie sú veľmi dôležité. Na čo by potom nakoniec prichádzali poslanci s návrhmi zákona ako potláčanie gemblerstva a podobne. Čiže je to v prudkom rozpore," uviedol s tým, že Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka so sanatóriom spolupracuje a snaží sa naň každý rok vyhradiť podľa aktuálnych možností aj finančnú sumu.

Sanatórium AT v súčasnosti disponuje 28 lôžkami. Z nich 14 slúži na liečbu závislostí a 14 pre resocializačných pacientov. Ročne sa v zariadení prelieči 120 pacientov lôžkovo a 400 pacientov ambulantne. Mária Grebeňová-Laczová uzatvorila, že od existencie sanatória klesla mestská časť Petržalka z prvenstva v závislostiach na miesto štvrté.

VšZP: Sanatórium AT nespĺňa personálne kritériá pre ďalšie financovanie lôžok

Sanatórium AT pre liečbu drogovo závislých pacientov v bratislavskej Petržalke nespĺňa podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) personálne kritériá na to, aby bolo aj naďalej zmluvne viazané. "Sanatórium nemá dostatok kvalifikovaného personálu na zabezpečenie lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Preto VšZP v tomto zdravotníckom zariadení od 1. júla posilňuje ambulantnú a stacionárnu formu zdravotnej starostlivosti v odbore medicína drogových závislostí," uviedla Balážová.

Táto forma liečenia je podľa slov primára sanatória Ivana Novotného neprijateľná. "Nie je možné, aby sa pacient liečil z drogovej závislosti od ôsmej do štvrtej hodiny a potom išiel abstinovať domov do brlohu. Neviem vôbec, ako takýto návrh môže vzniknúť," konštatoval. VšZP namieta, že v prípade potreby hospitalizácie je liečba zabezpečená v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Podľa Novotného však nejde o regulárnu náhradu. Spomínané sanatórium, v ktorom kedysi pracoval, nie je vraj komplexne zariadené a nedokáže pacientom pomôcť domestikovať sa v domácom prostredí. S Novotným súhlasí aj starosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan. "Kto pozná trošku problematiku, vie, že je to predovšetkým aj o vzťahu k odbornému pracovisku a k lekárovi. Čiže toto sú veľmi delikátne vzťahy medzi liečeným a terapeutom. Jednoducho toto nabúrať a myslieť si, ako povedzme v liečení tuberkulózy, že ho preložíme na iné oddelenie do inej nemocnice, toto nezafunguje. Pretrhne sa niť a celé tie mesiace budovania sú nanič," skonštatoval.

Balážová sa nechcela vyjadrovať ku komplexnosti Centra pre liečbu drogových závislostí. "Netrúfam si na to odpovedať, to je skôr otázka pre odborníka," uviedla s tým, že úlohou VšZP je posúdiť kritériá na zabezpečenie lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Sanatórium AT ich podľa kritérií nespĺňa. Doplnila tiež, že v roku 2010 bolo v Sanatóriu AT hospitalizovaných 12 pacientov z VšZP. Zdravotná starostlivosť je podľa jej slov zabezpečená. Novotný tvrdí, že sanatórium personálne kritériá spĺňa, finančné naopak nie. "V súčasnosti má zariadenie troch lekárov, štyroch špecialistov - psychológov a päť zdravotných sestier. Nech definujú, čo to je," poznamenal v súvislosti s názorom na nespĺňanie kritérií. VšZP podľa neho hľadá dôvod, prečo rozviazať s klinikou zmluvu. "Na kliniku mi poslali dve kontroly. Prvá sa niesla v duchu, čo máme mať a nemáme. Potom prišla druhá, ktorá hľadala problém v personálnej a zmluvnej oblasti," uzavrel. O nepreplácaní nákladov sa vedenie sanatória dozvedelo až po rozviazaní zmluvy.

Novotný sa obáva aj rozviazania zmlúv so zdravotnými poisťovňami Union a Dôvera, o ktorom sa dopočul z tlače. "Zdravotná poisťovňa (ZP) Union má s menovaným poskytovateľom uzatvorenú platnú zmluvu do 13. marca 2012. Union ZP aktuálne nemení centrám pre liečbu drogových závislostí zmluvné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore medicína drogových závislostí," informovala Dajana Petríková zo zdravotnej poisťovne Union.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: