Deti z mesta Fukušima dostanú prístroje na meranie žiarenia

Prístroje na meranie rádioaktivity rozdajú približne 34.000 deťom žijúcim v najväčšom meste neďaleko poškodenej japonskej atómovej elektrárne Fukušima-I, aby im bolo možné merať mieru vystavenia rádioaktívnemu žiareniu. Oznámil to dnes predstaviteľ mesta Fukušima. Rozhodnutie rozdať osobné dozimetre prichádza v čase narastajúcich obáv o bezpečnosť detí, keďže nukleárna kríza v elektrárni Fukušima-I stále trvá a predstavuje dlhodobú zdravotnú hrozbu.

Dozimetre budú úrady distribuovať v septembri deťom vo veku štyri až 15 rokov, ktoré žijú v meste Fukušima, kde zaznamenali pomerne vysokú úroveň rádioaktivity. Ničivé zemetrasenie z 11. marca a následné cunami totiž vážne poškodili neďalekú jadrovú elektráreň. Dozimetrami už zásobili školy v oblasti, nie však každého žiaka a študenta. Podobné opatrenia začali podnikať aj ďalšie mestá v regióne, no plán Fukušimy je dosiaľ najrozsiahlejší. "Máme v úmysle realizovať program približne tri mesiace," uviedol predstaviteľ mesta Koiči Kato. "Stále zvažujeme aj možnosť, či rozšírime program na ďalšie obyvateľstvo," dodal.

Mesto Fukušima, v ktorom žije približne 300.000 obyvateľov, sa nachádza 60 kilometrov od jadrovej elektrárne. Deti sú obzvlášť citlivé na účinky rádioaktívneho žiarenia, preto rodičia a niektoré súkromné združenia požadovali prísnejšie opatrenia na ich ochranu. Školy sú v súčasnosti povinné obmedzovať čas, ktorý deti strávia hrou pod holým nebom alebo v bazénoch, a mnohé mimoškolské športové aktivity sa presunuli do krytých telocviční. Niektoré združenia však pokladajú plán mesta Fukušima za nedostatočný a rozbehli petičnú kampaň za zníženie prijateľnej úrovne radiácie pre deti z 20 milisievertov ročne - čo je úroveň rovnaká ako pre dospelých - na jeden milisievert ročne.

Dvadsať milisievertov radiácie sa rovná približne dávke ožiarenia, ktorú človek dostane pri röntgenovaní. "Dozimetre neochránia deti pred radiáciou, veď nimi iba po určitom čase zmerajú ožiarenie. Deti by mali vysťahovať z oblastí, kde je radiácia vysoká, a nie používať ich ako pokusných králikov," uviedol jeden z organizátorov petície.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: