V. Novotný: Mzdové nároky sestier by mal riešiť samostatný zákon

Mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek by mal riešiť samostatný zákon. Kedy bude pripravený, by malo byť známe v septembri tohto roka. Informoval o tom dnes v parlamente predseda zdravotníckeho výboru a poslanec za SDKÚ-DS Viliam Novotný. Zástupcovia petičného výboru podľa jeho slov s takýmto návrhom súhlasili.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pôvodne žiadala, aby sa do Zákonníka práce vrátil paragraf, ktorý rieši mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. SDKÚ-DS však tento krok nepodporí a sľúbila zástupcom petičného výboru nový zákon. Okrem toho sa poslanci za SDKÚ-DS so zástupcami petičného výboru dohodli, že pri Zákonníku práce bude strana hlasovať za pozmeňovací návrh týkajúci sa nočnej práce. "Bude nepovinná pre zdravotníkov nad 50 rokov," priblížil Novotný. Rovnako SDKÚ-DS podporí pozmeňovací návrh týkajúci sa nadčasov pre zdravotníkov nad 50 rokov, pre ktorých tieto nadčasy budú nepovinné. Podporu dzurindovcov má aj návrh týkajúci sa piatich dní voľna na sústavné vzdelávanie s náhradou mzdy pre zdravotníckych pracovníkov.

Novotný zároveň avizoval, že v pléne dnes pri prerokovaní petície predloží návrh uznesenia, pripravený zdravotníckym výborom. "V ňom Národná rada žiada vládu SR dôsledne plniť úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády," priblížil s tým, že zdravotnícky výbor bude kontrolovať pri plnení aj ministra zdravotníctva, aj ministra práce. Viacerým požiadavkám zdravotných sestier, ktoré sformulovali vo svojej petícii, vyhovela vláda 8. júna. Kabinet okrem toho, že vzal petíciu na vedomie, uložil aj viaceré úlohy ministrovi zdravotníctva a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny. Minister zdravotníctva má tak v spolupráci s ministrom práce presadzovať stanovenie minimálnych mzdových nárokov pre zdravotné sestry a pôrodné asistentky, ako aj vekovej hranice 50 rokov pre zamestnávanie na prácu nadčas, respektíve nočnú prácu v rámci nepretržitej prevádzky, iba so súhlasom zamestnanca. Zároveň by sa do apríla 2012 mala zrealizovať kontrola personálnych normatívov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a na základe jej výsledkov by sa do júna 2012 malo urobiť ich prehodnotenie.

Sestrám by sa okrem iného zároveň ešte v tomto roku malo zaviesť päťdňové pracovné voľno na aktivity sústavného vzdelávania. Pri príprave novej verejnej minimálnej siete zdravotnej starostlivosti sa zase majú zohľadniť požiadavky sestier na zvýšenie kapacít ošetrovateľskej starostlivosti. Petičnú akciu s názvom "Keď sa nepostaráme my o seba, kto sa postará o vás" spustila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v polovici februára. Zameraná je na sedem oblastí, v ktorých zdravotníci požadujú zlepšenie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: